Kategorie

Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 + přívazek 1615


Cena : 39 000 Kč
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 281
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 282
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 283
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 284
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 285
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 286
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 287
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 288
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 289
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 290
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 291
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 292
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 293
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 294
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 295
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 296
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 297
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 298
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 299
1615 Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616 1.díl (1) 300
Popis

- Vysvětlení prosté Biblí malé 1615-1616  + přívazek 1615 -

 Wyswětlenj prosté Biblj malé ginák Ržečj z obogjho Zákona Božjho, na každý Den Nedělnj y wssednij Celého Roku rozdělených. Kteréžto Ržeči slussně Zahrádkau Dussý gmenowány býti mohau proto, že magi w sobě hognost Owotce Duchownijho a Wod žiwých k wěčnému Nebeskému žiwotu se pregsstjcých. Prácy wľastnj Kněze Wácslawa Slowacyá z Turnowa Služebnijka Cýrkwe Krysta Pána, a Kazatele Swatého Ewangelium w Městě Rožďalowicých nad Trnawau. A wytľačené, y wůbec wydané Nákladem Wysoce Vrozeného Pána Pana Jana Albrechta Starssýho Křineckého z Ronowa na Rožďáľowicých, a Nowém Ronowě. Létha OMnIpotentI VnItrInoq; Deo LaVs & gLorIa [=1615]. Wytisstěné w Slawném Starém Městě Pražském v Matěge Pardubského. M. DC. XV. [=1615].  Djl I., [X]-212-[CCLXXXVI] str., Djl Postnj [VIII]-656 str.

 Vysvětlení prosté Bible malé jinák Řečí z obojího Zákona Božího, na každý Den Nedělní í všední Celého Roku rozdělených. Kteréžto Řeči slušně Zahrádkou Duší jmenovány býti mohou proto, že maji v sobě hojnost Ovoce Duchovního a vod živých k věčnému Nebeskému životu se prýštících. Prací vlastní Kněze Václava Slovacia z Turnova Služebníka Církve Krista Pána, a Kazatele Svatého Evangelia v Městě RožďaloviCích nad Trnavou. A vytlačené,i vůbec vydané Nákladem vysoce urozeného Pána Pana Jana Albrechta Staršího Křineckého z Ronova na RožďáloviCích, a Novém Ronově. Létha OMnIpotentI UnItrInoq; Deo LaVs & jLorIa [=1615]. vytištěné v Slavném Starém Městě Pražském u Matěje Pardubského. M. DC. XV. [=1615].  Díl I., [X]-212-[CCLXXXVI] str., Díl Postní [VIII]-656 str.

 

 Hystorie o Vtrpenj a Smrti newinné GEZV KRYSTA Syna Božjho Pána nasseho / ze wssech čtyr Ewangelistůw w geden spůsob shromažděná / a z swědectwj obogjho Zákona, též z Pisůw[!] některých starých Otcůw a vpřjmných Včitelůw swatého Ewangelium, ač prostě, wssak vpřjmně a pobožně pro lid obecnj prostý, co neykrátčegi wyswětlená a w Kázanjch Postnjch hľásaná skrze Kněze Wácslawa Slowacia z Turnowa / w ten čas Faráře a Služebnjka Krysta Pána, a Kazatele Swatého Ewangelium w Městě Rožďalowicých nad Trnawau / Léta Páně 1615. [Vystištěno v Starém Městě Pražském u Matěje Pardubského?].

Historie o utrpení a smrti nevinné Jezu Krista Syna Božího Pána našeho ze všech čtyr Evangelistů v jeden způsob shromažděná a z svědectví obojího Zákona, též spisů některých starých Otcův a upřímných učitelův svatého Evangelia, ač prostě, však upřímně a pobožně pro lid obecní prostý, co nejkrátčeji vysvětlená a v Kázáních Postních hlásaná skrze Kněze Václava Slovacia z Turnova v ten čas Faráře a Služebníka Krista Pána a Kazatele Svatého Evangelia v Městě Rožďalovicích nad Trnavou Léta Páně 1615. [Vystištěno v Starém Městě Pražském u Matěje Pardubského].

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Slovacius Václav
Nakladatel / Tiskař: Jan Ctibor Kbelský : Matěj Pardubský
Rok: 1615-1616
Rozměr: Š x V x TL 2°; 28 cm
Počet stran: 2 sv. ([1/1]. [X] - 212 - [CCLXXXVI] str., [1/2]. [VIII] - 656 str. + 6 - B6 - E6 - F5 [= XXXV] ll.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 45 + 7
Číslo knihopisu K15519 + K15500
Popis: Titulní list, 4 listy úvodu a poslední 4 listy v knize nahrazuje faksimile. Chybí listy 73,75,81 a 83. Mezi listy 300 a 301 2.části 1.dílu je vevázáno dílo K15500 od stejného autora - Historie o utrpení a smrti nevinné Jezu Krista z roku 1615
ext.sklad
L