Především chceme uvést, že nejsme antikvariát.

 

Jsme sběratelé starých tisků – především Biblí, Nových zákonů, Postil, Kancionálů, map, starých tiskovin, starých i nových grafik a dalších zajímavých předmětů.

Touto cestou chceme oslovit ty, kteří takové knihy či předměty vlastní a chtějí je prodat, aby nám je nabídli – více v záložce :

Výkup

Jako každý sběratel i my máme některá díla vícekrát či nezapadají úplně do našich sbírkových představ a ty těmito stránkami nabízíme k prodeji či k výměně.

 

Téměř každý se dříve či později pozastaví a ohlíží zpátky do minulosti , ať po historii své rodiny, po historii své vlasti či po historii něčeho mnohem nitěrnějšího či naopak obsáhlejšího . A jednou z mála možností jak to učinit, je četba starých knih. V těch může člověk najít myšlení a úvahy našich předků. Pokud starou knihu držíte v ruce, dýchne na vás duch doby , kdy vznikla , a ve většině z nich je zapsána i historie, kterou prošly , než se dostaly do vašich rukou. Těm, kteří mají rádi staré knihy, chceme něco málo nabídnout i my.

 

 Některá díla zde nabízená jsou naprosto ojedinělá a tomu také odpovídají jejich ceny. Některé předměty nemají cenu záměrně. Zde vám dáváme možnost navrhnout si vaši cenu a pokud bude pro obě strany zajímavá, předmět pak za vzájemně dohodnutou cenu i zakoupit.

 

 Dalším sběratelům také nabízíme oskenování stran či listů, které jim v jejich sbírkách chybí, pokud je ovšem máme k dispozici.

 

 Některá díla či předměty chceme nejen nabízet , ale připojit k nim v budoucnu i popis či historické souvislosti, aby si je laskavý čtenář nemusel složitě vyhledávat v literatuře či na Internetu. Samozřejmě si vyhrazujeme i právo na omyl, protože jen Bůh je neomylný.

Pro ty, kteří si ovšem myslí, že i oni jsou neomylní , si dovolujeme na závěr úvodu uvést naše oblíbené motto , převzaté od Václava Hájka z Libočan – autora Kroniky české z 16.století uvedené v Beckovského Poselkyni Starých Příběhů Českých z roku 1700 (i tu můžete najít na našem webu):

Tobě vševěde, nelíbí-li se tato práce moje, neleň a něco lepšího dohromady stluč. Jestli ne skutek, ale tlachání jest umění tvoje, udeř se v hubu, mlč a tak sebe sám znáti se uč.

 

 

 

 

A ještě jeden citát z knihy Život Adamův z roku 1601 je opravdu kouzelný (i tuto knihu můžete najít na našem webu): 

 

K čtenáři: Čtouc, rozuměj. Rozuměje, rozvažuj. Rozvažuje, rozsuzuj. Rozsoudě nehaň, netup a neplundruj, ale úmysly lepší udělej a my budeme tě chváliti.

 

L