Kategorie

Ve Jménu Páně! Summovní Postilka - Sartoryus 1807 (2)


Cena : 1 900 Kč
Postila 1807 (2) 50
Postila 1807 (2) 51
Postila 1807 (2) 52
Postila 1807 (2) 53
Postila 1807 (2) 54
Postila 1807 (2) 57
Postila 1807 (2) 58
Postila 1807 (2) 59
Postila 1807 (2) 60
Postila 1807 (2) 61
Postila 1807 (2) 62
Postila 1807 (2) 63
Postila 1807 (2) 64
Postila 1807 (2) 65
Popis

Ve Jménu Páně! Summovní Postilka - Sartoryus 1809

We Gménu Páně! Summownj Postylka, na wssecky Dny Nedělnj y Swátečnj w Roce, dwogjm Kázanjm Ewangelickým a Episstolickým, k Rannj y Nesspornj Nábožnosti Duchownj zaopatřená: w njžto Každý zpořádaný Text, po dwogj kratičké Předmluwě na tři Částky rozdělený, we wssj vpřjmné Sprostnosti se wyswětluge, a k tomu Spasytedlné Navčenj, Horliwé Naprawenj, a Pronikawé Potěssenj, wssudy napořád se připoguge: k Sláwě neyswatěgssjho Gména Božjho, a Dussj po Slowu geho srdečně taužjcých, prospěssnému Wzdělánj, sepsaná skrze Danyele Sartoryus, někdy při Cýrkwi Ewangelické Bansko-Bistrycké Nácy Slowanské Slowa Božjho Kazatele. Nowé Wydánj. W Presspurku a Pesstu, v Michala Landerera Vrozeného z Füskutu, 1807

Ve jménu Páně! Sumovní Postylka, na všecky Dny Nedělní i Sváteční v Roce, dvojím Kázaním Evangelickým a Epištolickým, k Ranní i Nešporní Nábožnosti Duchovní zaopatřená: v nížto Každý zpořádaný Text, po dvojí kratičké Předmluvě na tři Částky rozdělený, ve vší upřímné Sprostnosti se vysvětluje, a k tomu Spasitelné Naučení, Horlivé Napravení, a Pronikavé Potěšení, všudy napořád se připojuje: k Slávě nejsvatějšího jména Božího, a Duší po Slovu jeho srdečně toužících, prospěšnému vzdělání, sepsaná skrze Daniela Sartoria, někdy při církvi Evangelické Bansko-Bystrické Nácy Slovanské Slova Božího Kazatele. Nové vydání. W Prešpurku a Pešti, u Michala Landerera urozeného z Füskutu, 1807

 

Místo vydání: Prešpurk (Bratislava) a Pešť (Budapešť)
Autor: Sartoryus, Daniel
Nakladatel - tiskař: Michal Landerer z Füskutu
Rok: 1807
Vydání:
rozměr Š x V x TL
Počet stran: 702 + 544
Ilustrace:
Stav : dle foto
ext.sklad
L