Kategorie

Kancionál český 1727 (2)


Cena : 19 000 Kč
1727 Kancionál český 1727 (2) 705
1727 Kancionál český 1727 (2) 706
1727 Kancionál český 1727 (2) 707
1727 Kancionál český 1727 (2) 708
1727 Kancionál český 1727 (2) 709
1727 Kancionál český 1727 (2) 710
1727 Kancionál český 1727 (2) 711
1727 Kancionál český 1727 (2) 712
1727 Kancionál český 1727 (2) 713
1727 Kancionál český 1727 (2) 714
1727 Kancionál český 1727 (2) 715
1727 Kancionál český 1727 (2) 716
1727 Kancionál český 1727 (2) 717
1727 Kancionál český 1727 (2) 718
1727 Kancionál český 1727 (2) 719
Popis

- Kancionál český 1727 -

- KANCYONAL Cžeský Do Tisýc PJSNJ Na wssecky přes celý Rok Slawnosti Neděle a zaswěcené Swátky pro wssecky  pres celý Den obzwlásstnj časy, Ráno, při Mssi, před y po Kázanj, před y po Gjdle, k Nessporům, a k Wečeru: Naposledy Pro wsseliké potřeby přjhody a důležitosti za žiwé y za mrtwé w sobě obsahugjcý. Z nichž Netoliko sprostý lid ale také Páni literáti a Páni Kantoři při Službách Božjch w čas wystawowánj Welebné Swátosti na Pautjch na gakékoli Processy a při pochowáwánj mrtwých hognost Zpěwu na přepěkné staré y nowé Noty složených mjti budau. Nynj po pátý K potěssenj a vžjwánj pobožných Křesťanů Cžeského Gazyka Nákladem Dědictwj S. Wáclawa ( gehožto Dobrodincowé žiwj y mrtwj pobožných Cžtenářů modlitbám se poraučegj ) na swětlo wydaný. Tisstěný w Starém Městě Prazském w Jmpressy Joachyma Kamenického Léta 1727 -

- KANCIONAL český Do Tisíc písní Na všecky přes celý Rok Slavnosti Neděle a zasvěcené Svátky pro všecky  pres celý Den obzvláštní časy, Ráno, při Mši, před i po Kázaní, před i po jídle, k Nešporům, a k večeru: Naposledy Pro všeliké potřeby příhody a důležitosti za živé i za mrtvé v sobě obsahující. Z nichž netoliko sprostý lid ale také Páni literáti a Páni Kantoři při Službách Božích v čas vystavování velebné Svátosti na Poutích na jakékoli Procesí a při pochovávání mrtvých hojnost Zpěvu na přepěkné staré i nové Noty složených míti budou. Nyní po páté k potěšení a užívání pobožných Křesťanů českého jazyka Nákladem Dědictví S. Václava ( jehož Dobrodincové živí i mrtví pobožných čtenářů modlitbám se poroučejí ) na světlo vydaný. Tištěný v Starém Městě Pražském v tiskárně Joachyma Kamenického Léta 1727 -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Matěj Václav Štajer
Nakladatel / Tiskař: Jáchym Jan Kamenický
Rok: 1727
Rozměr: 4°; 160 x 200 x 80
Počet stran: [VIII] - 1094 - [XIV] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 30
Číslo knihopisu K15939
Popis: Chybí poslední 2 listy rejstříku.
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L