Kategorie

Životy svatých - VITAE SANCTORUM 1759


Cena : 12 000 Kč
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 767
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 768
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 769
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 770
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 771
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 772
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 773
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 774
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 775
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 776
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 777
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 778
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 779
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 780
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 781
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 782
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 783
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 784
ivoty svatých - VITAE SANCTORUM 1759 786
Popis

VITAE SANCTORUM, To gest Žiwotowe Skutkowe, Mučedlnjctwj, Smrt a Památka, Neypředněgssých Swatých a Swětic Božjch ze wssech Národůw Stawůw Ržádůw Zemi a Cžasůw na wssecky Dni, dwanácti Měsýcůw přes celý Rok, pěkně spořádánj a rozdělenj Předně Od Ctihodného Kněze Wawřince Surya Kartuzyána w Latinském Gazyku složenj Pak Od Welebného Pátera Albrechta Chanowského z Towaryšstwa Pána GGžjsse na Cžesko přeloženj, a před Sto Léty Nákladem Urozeného a Statečného Rytjře Pána Krysstoffa Chanowského z Dlauhé Wsy, Pána na Swiraticých Chanowicých a Augezdcy G. M. C. Raddy a Purkgrabjho Krage Hradeckého wydanj. Nynj k Slawné Památce tohoto wzáctného Rodu a k Potěssenj Duchownjmu Cžeského Národu rozssýřenj a přidánjm mnohých Žiwotu w nowě wytlačenj. Djl Prwnj. Cum Gratia & Privilegio Sacrae Caef. Regiaeque Majestatis. W Praze w Impressy Universitatis Carolo=Ferdinandeae, w Kollegi Towaryšstwa GGžjsse u Swatého Kljmenta bljž Mostu, za Jana Giřjho Sseneydra Faktora, Léta 1759. 

VITAE SANCTORUM, To jest životy Skutky, Mučednictví, Smrt a Památka, Nejpřednějších Svatých a Světic Božích ze všech Národů Stavů řádů Zemí a časů na všechy dny, dvanácti Měsíců přes celý rok, pěkně spořádáné a rozdělené Předně Od Ctihodného Kněze Vavřince Suria Kartuziána v Latinském jazyku složený Pak Od velebného Pátera Albrechta Chanovského z Tovarišstva Pána Ježíše na česko přeložený a před Sto Léty Nákladem Urozeného a Statečného Rytíře Pána Kryštofa Chanovského z Dlouhé vsi, Pána na Svéradicých Chanovicích a Újezdci J. M. C. Rady a Purkrabího Kraje Hradeckého vydané. Nyní k Slavné Památce tohoto vzácného Rodu a k Potěšení Duchovnímu českého Národa rozšířením a přidáním mnohých Životů  nově vytištěné. Díl První. Cum gratia & Privilegio Sacrae Caef. Regiaeque Majestatis. V Praze v tiskárně Univerzity CaroloFerdinandeae, v Koleji Tovaryšstva Ježíše u Svatého Klimenta blíž Mostu, za faktora Jana Jiřího Schneidra, Léta 1759.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Laurentius Surius
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna Praha, faktor Jan Jiří Schneider
Rok: 1759
rozměr Š x V x TL 4°; 165 x 210 x 95
Počet stran:   I.,[IV] - 626 str., II., [XIV] - 598 - [VII] str. 
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 26
Číslo knihopisu K15808
Popis:
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L