Kategorie

rukopis Práva městská - Kristián z Koldína 1579 + 2 přívazky - 1708 (cca 1.pol. 18 století)

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte
1700 rukopis Práva městská 31
1700 rukopis Práva městská 32
1700 rukopis Práva městská 33
1700 rukopis Práva městská 34
1700 rukopis Práva městská 35
1700 rukopis Práva městská 36
1700 rukopis Práva městská 37
1700 rukopis Práva městská 38
1700 rukopis Práva městská 39
1700 rukopis Práva městská 40
1700 rukopis Práva městská 41
1700 rukopis Práva městská 42
1700 rukopis Práva městská 43
1700 rukopis Práva městská 44
1700 rukopis Práva městská 45
1700 rukopis Práva městská 46
1700 rukopis Práva městská 47
1700 rukopis Práva městská 48
1700 rukopis Práva městská 49
1700 rukopis Práva městská 50
Cena : 99 000 Kč
Popis

- rukopis Práva městská - Kristián z Koldína 1579 + 2 přívazky - 1708 (cca 1.pol. 18 století) -

- Práwa Městská Králowstwij Czieského. Anno Domini MDLXXIX [=1579]. Wytisstěno w Starém Městě Pražském   v Giřijho Melantrycha z Awentýnu a M. Danyele Adama z Weleslawijna. Léta Páně M. D. Lxxjx [=1579]. -

- Práva Městská Království Českého. Anno Domini MDLXXIX [=1579]. Vytištěno v Starém Městě Pražském u Jiřího Melantricha z Aventýna a M. Daniela Adama z Veleslavína. Léta Páně M. D. Lxxjx [=1579]. -

 

- Jana Jakuba z Weingarten Manuductio, aneb cestowůdce, kterak při práwích stawu městského w král. českém saud weden býti má, ex Vindemia judiciaria aneb sbírky práwní wytažený. Tištěn w Praze nákladem K. Arn. z Dobroslawína 1683. -

 

- Jana Jakuba z Weingarten Manuductio, aneb cestovůdce, kterak při právech stavu městského v král. českém soud veden býti má, ex Vindemia judiciaria aneb sbírky právní vytažený. Tištěn v Praze nákladem K. Arn. z Dobroslavína 1683. -

 

- Geho Milosti Ržimského Cýsaře Vherského a Cžeského Krále ec. JOZEFFA Prwnjho. Arcy=Knjžete Rakauského ec. Pána nasseho Negmilostiwěgssýho. Nowé Práwo Vtrpné a Hrdelnj pro Králowstwj Cžeské Margrabstwj Morawské a Knjžetcstwj Sleské. Anno M.DCC.VIII [= 1708]. Nákladem podle Cýsařského Neymilostiwěgssýho Nadánj Kasspara Jana Kupce z Bilenbergku. Wytisstěno w Praze v Dědičůw Jana Karla Geřábka skrze Jana Adama Cecynkara Faktora. -

 

- Jeho Milosti římského Císaře uherského a českého krále ec. Josefa Prvního. ArciKnížete Rakouského ec. Pána našeho Nejmilostivějšího. Nové Právo útrpné a hrdelní pro Království české Markrabství Moravské a Knížectví Slezské. Anno M.DCC.VIII [= 1708]. Nákladem podle Císařského Nejmilostivějšího Nadání Kašpara Jana Kupce z Bilenberku. vytištěno v Praze u dědiců Jana Karla Jeřábka skrze Jana Adama Cecinkara Faktora. -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Pavel Krystyán z Koldína + Weingarten Jan Jakub
Nakladatel / Tiskař: Jiří Melantrich z Aventýna, Daniel Adam z Veleslavína + Karel Ferdinand Arnolt z Dobroslavína + Jan Karel Jeřábek - dědicové
Rok: 1700 cca / 1579 + 1683 + 1708
Rozměr: 2°; 35 cm
Počet stran:
Ilustrace: K04564 + K16944 + K03604
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů
Číslo knihopisu K04564 + K16944 + K03604
Popis: U 1.přívazku Jana Jakuba …. Není v knihopisu znám žádný tištěný výtisk. Toto je tedy zřejmě jediný dochovaný text tohoto díla.

 

 

 

 

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L