Kategorie

Zrcadlo náboženství - 1642


Cena : 29 000 Kč
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0991
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0992
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0993
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0994
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0995
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0996
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0997
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0998
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 0999
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 1001
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 1002
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 1003
1642 Zrcadlo náboženství - 1642 1004
Popis

- Zrcadlo náboženství - 1642 -

- Zrcadlo Náboženstwj To gest: Půwod Spůsob Přjčina Smysl Wýkľad a Vžitek wssech Ceremonyj w Cýrkwi Katolické každoročně, y každodenně Obyčegných. Z Rozličných Včitelůw Kazatelůw Spisowatelůw sebráno a na Swětľo wydáno. Od K. Gindřicha Ondřege Hoffmana Děkana Brodu Německého. (S Dowolenjm Geho Milosti Wysoce Oswjceného Knijžete, a Pana Pana Kardynáľa [Arnošta Vojtěcha] z Harrachu ec. Arcy Biskupa Pražského ec. Wytisstěné w Starém Městě Pražském w Ympressý Akademické.) Léta Páně: M.DC.XLII [= 1642]. - 

Zrcadlo náboženství to gest: Původ Způsob Příčina Smysl Výklad a Užitek všech Ceremonií v církvi katolické každoročně i každodenně obyčejných. Z rozličných učitelů kazatelů spisovatelů sebráno a na světlo vydáno. Od K. Jindřicha Ondřeje Hoffmana děkana Brodu Německého. (S dovolením jeho Milosti vysoce osvíceného knížete a Pana Pana Kardinála [Arnošta Vojtěcha] z Harrachu ec. Arcibiskupa Pražského ec. vytištěné v Starém Městě Pražském v impresí Akademické. Léta Páně: M.DC.XLII [= 1642]. -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Hofman, Jindřich Ondřej
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna
Rok: 1642
Rozměr: 8°; 15,5 cm
Počet stran: [XX] - 395 - [XVIII] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 11
Číslo knihopisu K03100

 

 

ext.sklad
L