Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1731 1.+2.díl


Cena : 19 000 Kč
Postila 1731 (1) 29
Postila 1731 (1) 30
Postila 1731 (1) 31
Postila 1731 (1) 32
Postila 1731 (1) 33
Postila 1731 (1) 34
Postila 1731 (1) 35
Postila 1731 (1) 36
Postila 1731 (1) 37
Postila 1731 (1) 38
Postila 1731 (1) 39
Postila 1731 (1) 40
Postila 1731 (1) 41
Postila 1731 (1) 42
Popis

Postila Katolická - Štajer 1731 1.+2.díl

Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj, Aneb Weykladowé na Ewangelia Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské Katolické Cýrkwe  na každau Neděli  a na každý Swátek, w slawném Českém Králowstwj, a Margkrabstwj Morawském zaswěcený, Přes celý Rok čjtagj  A w Chrámě Božjm na Kázanjch předkládagj  sprostnému Křestianskému lidu  Cžeského Gazyka vžjwagjcýmu  K spasytedlnému Naučenj, Duchownjmu Prospěchu, a Potěssenj sepsanj Od Dwogi Ctihodného Kněze Pátera Matěge Sstajera z Towaryšstwa Gežjssowého  A nynj po Pátý na Swětlo wydanj. S Powolenjm Duchownj Wrchnosti Nákladem Dědictwj Swatého Wácslawa. Wytisstěno w Starém Městě Pražském  v Joáchyma Jana Kamenického Léta Páně  1731.

Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční, Aneb vejkladové na Evangelia Kterážto se podle Řádu a Obyčeje Svaté Římské Katolické Církve  na každou Neděli  a na každý Svátek, v slavném Českém Království, a Markrabství Moravském zasvěcený, Přes celý Rok čítají  A v Chrámě Božím na Kázáních předkládají  sprostnému Křesťanskému lidu  Českého Jazyka užívajícýmu  K spasitelnému Naučení, Duchovnímu Prospěchu, a Potěšení sepsaní Od Dvojí Ctihodného Kněze Pátera Matěje Štajera z Tovaryšstva Ježíšova  A nyní po Páté na Světlo vydaná. S Povolením Duchovní vrchnosti Nákladem Dědictví Svatého Václava. Vytištěno v Starém Městě Pražském  u Jáchyma Jana Kamenického Léta Páně  1731.

Knihopis - Postila Katolická - Štajer 1731

ext.sklad
L