Kategorie

Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (4)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 18
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 19
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 21
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 22
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 23
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 24
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 25
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 26
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 27
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 28
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 29
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 30
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 31
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 32
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 33
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 34
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 35
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 36
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 37
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 38
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 39
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 40
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 41
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 42
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 43
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 44
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 45
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 46
1677 - 1712 Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (4) 47
Popis

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1712  - 2.část 1. dílu - Prorokowé a knihy Machabeyský. Nákladem Dědictwj Swatého Wáclawa gehožto Dobrodincowé žiwj y mrtwj pobožných Cžtenářů modlitbám se poraučegj. S Dowolenjm Milostiwé Duchownj Wrchnosti. Wytisstěné w Praze : w Ympressy Univer:Carolo-Ferdinandeae, w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowého v S. Kljmenta: Skrze Faktora Joachyma Jana Kamenickýho Léta 1712

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1712  - 2.část 1. dílu - Prorokové a knihy Machabejské. Nákladem Dědictví Svatého václava jehožto Dobrodincové živí i mrtví pobožných Čtenářů modlitbám se poroučejí. S Dovolením Milostivé Duchovní vrchnosti. vytištěné v Praze : v Impresi Univer. Carolo-Ferdinandeae, v Koleji Tovaryšstva Ježíšového v S. Klimenta: Skrze Faktora Jáchyma Jana Kamenického Léta 1712 

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677 – 2.díl - Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwaného. Z milostiwého poručenj duchownj Wrchnosti s obwzlásstnj pilnostj přehlédnutý, a nynj w nowě na swětlo wydaný Léta Páně 1677 Wytisstěný w Starem Městě Pražském : w Ympressy Universitatis Karlo=Ferdynandowé w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowa v S° Klimenta ; Léta Páně, 1677

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677 – 2.díl - Druhý díl Bible totižto Nový Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasitelné Římské Katolické Církve schváleného, a až doposud v též Církvi užívaného. Z milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nově na světlo vydaný Léta Páně 1677 vytištěný v Starém Městě Pražském : v Impresi University Karlo - Ferdinandové v Koleji Tovaryšstva Ježíšova u Sv. Klimenta ; Léta Páně, 1677

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jiří Konstanc, Václav Matěj Šteyer, Jan Barner
Nakladatel / Tiskař: Nákladem Dědictví svatého Václava / tiskař Jáchym Jan Kamenický
Rok: 1677 - 1712
rozměr Š x V x TL 2°, 23 x 35 x 10 cm
Počet stran: 470-59-[XXII] str. + [XI] - 512 - Reg. [XII] str.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu K01111
Popis: Předmluva NZ je před titulním listem NZ. Kniha Ezdrášova, list sv. Jeronýma a Omylové jsou za NZ. V NZ chybí mědiryt sv. Jana.

 

ext.sklad
L