Kategorie

VITA SANCTORUM To Jest ... 1625


Cena : 19 000 Kč
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 67
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 68
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 69
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 70
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 71
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 72
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 73
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 74
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 75
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 76
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 77
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 78
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 79
Vita Sanctorvm To jest žiwotowé 1625 80
Popis

VITA SANCTORVM To gest: Ziwotowé(!) Skutkowé, Vtrpenj a Smrt, Pána Krysta Blahoslawené Panny Marye a neyobzwlásstněgssjch Swatých, ze wssech Pokolenj, Stawůw, Ržádůw, Zemij a časůw na wssecky dni Dwanácti Měsýcůw, přes celý Rok, pěkně spořádanj a rozdělenj a před tjm Léta Páně 1610. od Ctihodného Walentyna Leuechtya Swatých Pjsem Doktora w Německé Ržeči sepsané: Nynj pak ke cti a Chwále Pánu Bohu, Panně Maryj, a wssem milým Swatým ku potěssenj pak wssech wěrných Katholických Křestianůw na Cžesko přeloženj a pilně přehlidnutj, a wlastnjm nákladem a ku poctiwosti Vrozeného Wládyky, a Statečného Rytjře, Pana Krystoffa Chánowského z Dľauhé Wsy na Swiraticých Chánowicých, a Augezdcy. G. M. C. Raddy a Purkgrabi Krage Hradeckého ec. na Swětľo wydané. S powolenjm a schwálenjm Wrchnosti: Wytisstěno w Starém Městě Pražském v Pawľa Sessya. Léta Páně 1625.

VITA SANCTORVM To jest: Životové Skutkové, Utrpení a Smrt, Pána Krista Blahoslavené Panny Marie a nejobzvláštnějších Svatých, ze všech Pokolení, Stavův, Řádův, Zemí a časův na všecky dni Dvanácti Měsícův, přes celý Rok, pěkně spořádaní a rozdělení a před tím Léta Páně 1610. od Ctihodného Valentyna Leuechta Svatých Písem Doktora v Německé Řeči sepsané: Nyní pak ke cti a Chvále Pánu Bohu, Panně Marií, a všem milým Svatým ku potěšení pak všech věrných Katolických Křesťanů na Česko přeložené a pilně přehlidnuté, a vlastním nákladem a ku poctivosti Urozeného Vladyky, a Statečného Rytíře, Pana Kryštofa Chánovského z Dlouhé Vsi na Sviraticích Chánovicích, a Oujezdci. J. M. C. Rady a Purkrabi Kraje Hradeckého ec. na Světlo vydané. S povolením a schválením Vrchnosti: Vytištěno v Starém Městě Pražském v Pavla Sešia. Léta Páně 1625.

 Knihopis - VITA SANCTORUM To Jest Životové 1625

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L