Kategorie

Historie církevní nazvaná TRIPARTITA - Cassiodorus - 1594


Cena : 49 000 Kč
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 488
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 489
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 490
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 491
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 492
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 493
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 494
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 495
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 496
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 497
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 498
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 499
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 500
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 501
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 502
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 503
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 504
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 505
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 506
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 507
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 508
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 509
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 510
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 511
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 512
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 513
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 514
1594 2 svazky Eusebius + Cassiodorus - Historie církevní 1594 515
Popis

- Historie církevní nazvaná TRIPARTITA - Cassiodorus - 1594 -

- Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila Biskupa Cesarienského w Palestýně, na Knihy Desatery rozdělená. Téhož Eusebia Pamffila, o žiwotu Neyswětěgssjho Cýsaře Konstantýna Welikého, Knihy čtwery. Nynj w nowě z řeči Latinské w Cžeskau s pilnostj přeľožená od Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w Menssjm Městě Pražském. A wytisstěná pracý a nákľadem M. Danyele Adama z Weleslawjna, w Starém Městě Pražském. (A dokonáno Měsýce Vnora) Léta poslednjho wěku M.D.XCIIII [= 1594]. -

- Historia církevní Eusebia přijmím Pamffila Biskupa Cesarienského v Palestýně, na Knihy Desatery rozdělená. Téhož Eusebia Pamffila, o životu Nejsvětějšího císaře Konstantina velikého, Knihy čtvery. Nyní v nově z řeči latinské v českau s pilností přeložená od Jana Kocína z Kocinétu, Předního Písaře Radního v Menším Městě Pražském. A vytištěná prací a nákladem M. Daniela Adama z Veleslavína, v Starém Městě Pražském. (A dokonáno měsíce února) Léta posledního věku M.D.XCIIII [= 1594]. -

 

- Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržimského Senátora, nazwaná TRIPARTITA: Ze třj Historykůw Ržeckých, Sozomena, Sokratesa a Theodoryka sebraná   a na Dwanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidáni dwá Traktátkowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantynopolitského: Druhý o Sněmu Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a. následownjkům geho   obsahugjcý w sobě Krátkou Historij od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého. Z Latinské řeči w Cžeskau wsse s pilnostj přeloženo Od Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w Menssjm Městě Pražském. A wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawjna, w Starém Městě Pražském. Léta Páně: M. D. XCIIII. [=1594.] -

- HHistoria církevní Kassiodora Římského Senátora, nazvaná TRIPARTITA: Ze tří Historikův Řeckých, Sozomena, Sokrata a Theodoryka sebraná   a na Dvanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidány dva Traktátkové: jeden o Sněmu Effezském proti Kacířství Nestoria Biskupa Konstantinopolitského: Druhý o Sněmu Chalcedonském proti Kacíři Eutychesovi a. následovníkům jeho   obsahující v sobě Krátkou Historií od začátku té Sekty, až do císaře Justyniána Velikého. Z Latinské řeči v Českou vše s pilností přeloženo Od Jana Kocína z Kocinétu, Předního Písaře Radního v Menším Městě Pražském. A vytlačeno prací a nákladem M. Daniele Adama z Veleslavína, v Starém Městě Pražském. Léta Páně: M. D. XCIIII. [=1594.] -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Eusebios z Caesareje + Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius
Nakladatel / Tiskař: Daniel Adam z Veleslavína
Rok: 1594
Rozměr: 2°; 32,5 cm
Počet stran: XII] - 394 - [XII] str. + [XII] - 624 - [XIX] str
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 120
Číslo knihopisu K02390 + K01470
Popis: U knihy chybí hřbet, u 1.knihy chybí titulní list

 

 

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L