Kategorie

Písně Roční Aneb Kancionálek 1742


Cena : 19 000 Kč
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 34
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 35
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 36
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 37
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 38
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 39
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 40
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 41
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 42
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 43
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 44
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 45
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 46
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 47
Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742 48
Popis

Pjsně Ročnj Aneb Kancyonálek Kterýžto Netoliko při wssech Slawnostech tohoto Roku  ale y každodenně se vžjwati může. Nynj ale znowu rozmnožený  a mnohými nowými  gako y k rozličným Swatým známými(!) Pjsněmi okrásslený. S Powol: Duch: Wrch: Wytisstěný w Hradci Králowé  v Wáclawa Jana Tybély  1742.

Písně Roční Aneb Kancionálek Kterýžto Netoliko při všech Slavnostech tohoto Roku  ale i každodenně se užívati může. Nyní ale znovu rozmnožený  a mnohými novými  jako i k rozličným Svatým známými Písněmi okrášlený. S Povolením Duch. vrch. vytištěný v Hradci Králové  u Václava Jana Tybély  1742.

!!! V Čechách jsou známy pouze 2 dochované exempláře !!!

 

Knihopis - Písně Roční Aneb Kancionálek 1742

ext.sklad
L