Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1719 (3)

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 061
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 062
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 063
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 064
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 065
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 066
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 067
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 068
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 069
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 070
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 071
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 072
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 073
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 074
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 075
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 076
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 077
1719 Postila Katolická - Štajer 1719 (3) 078
Cena : 12 000 Kč
Popis

- Postila Katolická - Štajer 1719 -

- Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj Aneb Weykladowé na Ewangelia Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské Katolické Cýrkwe na každau Neděli a na každý Swátek w slawném Českém Králowstwj a Margkrabstwj Morawském zaswěcený Přes celý Rok čjtagj A w Chrámě Božjm na Kázanjch předkládagj sprostnému Křesťanskému lidu Cžeského Gazyka vžjwagjcýmu k spasytedlnému Naučenj Duchownjmu Prospěchu a Potěssenj sepsanj Od Dwogi Ctihodného Kněze Pátera Matěge Sstajera z Towaryšstwa Gežjssowého A nynj po Cžtwrtý na Swětlo wydanj. S Powolenjm Duchownj Wrchnosti Nákladem Dědictwj Swatého Wácslawa. Wytisstěno w Starém Městě Pražském v Joáchyma Jana Kamenického nedaleko staré Rychty wedle zlatý Hwězdy Léta Páně 1719. -

- Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční Aneb výkladové na Evangelia Kterážto se podlé Řádu a Obyčeje Svaté Římské Katolické církve na každou Neděli a na každý Svátek v slavném Českém Království a Marjkrabství Moravském zasvěcený Přes celý Rok čítají A v Chrámě Božím na Kázaních předkládají sprostnému Křesťanskému lidu Českého jazyka užívajícímu k spasitelnému poučení Duchovnímu Prospěchu a Potěšení sepsaní Od Dvoji Ctihodného Kněze Pátera Matěje štajera z Tovaryšstva ježíšova A nyní po Čtvrté na Světlo vydané. S Povolením Duchovní vrchnosti Nákladem Dědictví Svatého Václava. Vytištěno v Starém Městě Pražském u Joachyma Jana Kamenického nedaleko staré Rychty vedle zlaté Hvězdy Léta Páně 1719. -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Matěj Václav Štajer
Nakladatel / Tiskař: Jáchym Jan Kamenický
Rok: 1719
Rozměr:
Počet stran: [XII] - 592 - 402 str.
Ilustrace: mnoho dřevorytů v textu
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 25
Číslo knihopisu K15944

 

 

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L