Kategorie

Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1)


Cena : 35 000 Kč
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 321
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 322
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 323
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 324
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 325
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 326
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 327
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 328
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 329
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 330
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 331
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 332
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 333
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 334
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 335
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 336
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 337
1620 Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 (1) 339
Popis

- Vysvětlení prosté Biblí malé 2.díly - 1620 -

Wyswětlenj prosté Biblj malé ginák Ržečj z obogjho Zákona Božjho, na každý Den Nedělnj y wssednij Celého Roku rozdělených. Kteréžto Ržeči slussně Zahrádkau Dussý gmenowány býti mohau proto, že magi w sobě hognost Owotce Duchownijho a Wod žiwých k wěčnému Nebeskému žiwotu se pregsstjcých. Prácy wľastnj Kněze Wácslawa Slowacyá z Turnowa Služebnijka Cýrkwe Krysta Pána, a Kazatele Swatého Ewangelium w Městě Rožďalowicých nad Trnawau. A wytľačené, y wůbec wydané Nákladem Wysoce Vrozeného Pána Pana Jana Albrechta Starssýho Křineckého z Ronowa na Rožďáľowicých, a Nowém Ronowě. Létha OMnIpotentI VnItrInoq; Deo LaVs & gLorIa [=1615]. Wytisstěné w Slawném Starém Městě Pražském v Matěge Pardubského. M. DC. XV. [=1615]. Djl II., [XIV]-1207-[III] str. 

 Vysvětlení prosté Bible malé jinák Řečí z obojího Zákona Božího, na každý Den Nedělní í všední Celého Roku rozdělených. Kteréžto Řeči slušně Zahrádkou Duší jmenovány býti mohou proto, že maji v sobě hojnost Ovoce Duchovního a vod živých k věčnému Nebeskému životu se prýštících. Prací vlastní Kněze Václava Slovacia z Turnova Služebníka Církve Krista Pána, a Kazatele Svatého Evangelia v Městě RožďaloviCích nad Trnavou. A vytlačené,i vůbec vydané Nákladem vysoce urozeného Pána Pana Jana Albrechta Staršího Křineckého z Ronova na RožďáloviCích, a Novém Ronově. Létha OMnIpotentI UnItrInoq; Deo LaVs & jLorIa [=1615]. vytištěné v Slavném Starém Městě Pražském u Matěje Pardubského. M. DC. XV. [=1615].  Díl I., [X]-212-[CCLXXXVI] str., Díl Postní [VIII]-656 str.

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Slovacius Václav
Nakladatel / Tiskař: Jan Ctibor Kbelský : Matěj Pardubský
Rok: 1620
Rozměr: Š x V x TL 2°; 30 cm
Počet stran: [2]. [XIV] - 1207 - [III] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 45
Číslo knihopisu K15519
Popis: Chybí titulní list, 6 listů předmluvy a 4 listy 1199-1207

 

 

ext.sklad
L