Kategorie

Kreutzerova sonata L.N.Tolstoj 1890 !! 1.vydání !!


Cena : 4 900 Kč
1890 Kreutzerova sonata 28
1890 Kreutzerova sonata 29
1890 Kreutzerova sonata 30
1890 Kreutzerova sonata 31
1890 Kreutzerova sonata 32
1890 Kreutzerova sonata 33
1890 Kreutzerova sonata 34
1890 Kreutzerova sonata 35
1890 Kreutzerova sonata 36
Popis

!!! 1.vydání !!! 

V Rusku byla novela zakázána. Okamžitě po vydání v roce 1899 byla v Rusku cenzurou zakázána a představitelé pravoslavné církve velice ostře odsuzovali Tolstého, že se v díle negativně vyjadřuje o rodině, která byla podle nich nejpevnějším pilířem církve a státu. Tím ovšem novela získala na popularitě, ale rusky poprvé vychází až v roce 1890 v Berlíně. České vydání Kreutzerovy sonáty bylo rovněž dramatické a zabaveno. Pražský nakladatel Otto má samozřejmě zájem o takový populární titul a jeho spolupracovník Hrubý píše v únoru 1890 Tolstému o povolení překladu do češtiny. Jenže už v květnu 1890 přeložil dílo do češtiny 22-letý student filozofie Antonín Hain a ne zcela správnou ruštinou o tom píše Tolstému. Překlad uveřejnil v prvním svazku Vzdělávací bibliotéky při Časopise českého studentstva, jehož byl zakladatelem a redaktorem. Studenty byl překlad přijat s nadšením, zatímco jiné reakce byly velmi rozporuplné. Dílo mělo své zastánce, ale i odpůrce. O Březina, J. V. Frič například striktně dílo odsuzují, zatímco jiní je chválí a podporují, V. Mrštík, H. G. Schauer. Nakonec polemika byla přerušena 2.6.1890 konfiskací Kreutzerovy sonáty a litoměřický soud to zdůvodnil takto: “Obsah tiskopisu vzdělávací bibliotéka svazek I Lev N. Tolstoj Kreutzerova sonáta, z ruského přeložil Ant. Hain tištěno v národní tiskárně severočeské v Terezíně časopisu českého studenstva zahrnuje v sobě skutkovou povahu přečinu proti veřejnému pokoji a řádu… a proti veřejné mravopočestnosti.” První důvod pro konfiskaci nákladu byl prý soudem shledán v tom, že “…citovaná z něho místa zlehčují a rozviklati hledí ústav manželský a rodiný.” Druhý přečin z toho vyplývající je “… přečin proti veřejné mravopočestnosti… poněvadž prý citovaná místa onoho románu stydlivost a mravopočestnost hrubě uráží.” Další důvody, které vedly k zabavení nákladu Kreutzerovy sonáty například byly: “Tak se uvádí, že manželství za našich dob jest podvod a násilí, ženy že mají tytéž zájmy a spůsoby jako prostituované, že panuje v manželství jen smyslnost a že člověk v tom směru jest horší zvířete, že ženy pokládají děti za obtíž a že hledí se státi neplodnými, čímž úkol se zmařiti má.” Existuje pouze několik exemplářů této knihy.

Místo vydání: Terezín
Autor / Překladatel: Lev Nikolajevič Tolstoj / Antonín Hajn
Nakladatel / Tiskař: Národní tiskárna severočeská
Rok: 1890
Vydání:  
rozměr Š x V x TL 115 x 140 x 10
Počet stran: 126 str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Popis: !!! 1.vydání !!!
ext.sklad
L