Kategorie

Konvolut 3 tisků - 16.-17.stol.


Cena : 49 000 Kč
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 980
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 981
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 982
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 983
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 984
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 985
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 986
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 987
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 988
1642 Konvolut 2 tisků  - 17.stol. + 1642 989
Popis

- Konvolut 3 tisků  - 17.stol. -

- Užitek Towarysstwa Panny Marye -

- Užitek tovarišstva Panny Marie -

 

- Zrcadlo Náboženstwj To gest: Půwod Spůsob Přjčina Smysl Wýkľad a Vžitek wssech Ceremonyj w Cýrkwi Katolické každoročně, y každodenně Obyčegných. Z Rozličných Včitelůw Kazatelůw Spisowatelůw sebráno a na Swětľo wydáno. Od K. Gindřicha Ondřege Hoffmana Děkana Brodu Německého. (S Dowolenjm Geho Milosti Wysoce Oswjceného Knijžete, a Pana Pana Kardynáľa [Arnošta Vojtěcha] z Harrachu ec. Arcy Biskupa Pražského ec. Wytisstěné w Starém Městě Pražském w Ympressý Akademické.) Léta Páně: M.DC.XLII [= 1642]. -

- Zrcadlo náboženství to gest: Původ Způsob Příčina Smysl Výklad a Užitek všech Ceremonií v církvi katolické každoročně i každodenně obyčejných. Z rozličných učitelů kazatelů spisovatelů sebráno a na světlo vydáno. Od K. Jindřicha Ondřeje Hoffmana děkana Brodu Německého. (S dovolením jeho Milosti vysoce osvíceného knížete a Pana Pana Kardinála [Arnošta Vojtěcha] z Harrachu ec. Arcibiskupa Pražského ec. vytištěné v Starém Městě Pražském v impresí Akademické. Léta Páně: M.DC.XLII [= 1642]. - 

 

- 3.tisk mi není známý -

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: ? + Hofman, Jindřich Ondřej
Nakladatel / Tiskař: ? + Jezuitská tiskárna
Rok: 17.století + 1642 + ?
Rozměr: 8°; 16 cm
Počet stran: A2 - N8; [XX] - 395 - [XVIII] str.; 66 - 97 str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 11 + ? + ?
Číslo knihopisu není v knihopisu + K03100 + ?
Popis: Vazba z roku 1591. 2.kniha začíná str.3 a končí str.80, třetí torzo je od str.66 do str. 97

 

 

 

 

 

ext.sklad
L