Kategorie

Poselkyně Starých Příběhů Českých 1700 (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
1700 Poselkyně (2) 67
1700 Poselkyně (2) 69
1700 Poselkyně (2) 70
1700 Poselkyně (2) 71
1700 Poselkyně (2) 72
1700 Poselkyně (2) 73
1700 Poselkyně (2) 74
1700 Poselkyně (2) 75
1700 Poselkyně (2) 76
1700 Poselkyně (2) 77
1700 Poselkyně (2) 78
1700 Poselkyně (2) 79
1700 Poselkyně (2) 80
1700 Poselkyně (2) 81
1700 Poselkyně (2) 82
1700 Poselkyně (2) 83
1700 Poselkyně (2) 84
1700 Poselkyně (2) 85
1700 Poselkyně (2) 86
1700 Poselkyně (2) 87
1700 Poselkyně (2) 88
1700 Poselkyně (2) 89
Popis

Jan František Beckovský - Poselkyně Starých Příběhů Českých 1700

Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských Aneb Kronyka Cžeska Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Přjchozu [!] Dwauch Knjžat Charwátských Cžecha y Lecha Wlastnjch Bratřj Až do Sstiastného Panowánj Cýsaře Ržjmského Krále Cžeského ec. Ferdynanda Prwnjho Wždyckny Wjtěze Slawného. K Rozmnoženj Obecného Dobrého k Zwelebenj Gazyka Cžeského A k Prospěchu Bližnjho Od Kněze Jana Beckowskýho Křjžownjka s Cžerwenau Hwězdau na Swětlo wydaná. Djl Prwnj W němž se někteřj Cyzý Přjběhowé nacházegj kteřj k Domácým přináležegjce od nich se odcyzyti nemohli. S Powolenjm Wrchnostj. W Králowském Starém Městě Pražském v Jana Karla Geřábka DokonaLo se geDenáCtého LeDna. [= 1700].

Poselkyně Starých Příběhův Českých Aneb Kronika Česká Od prvního do nynější Země České Příchodu  Dvou Knížat Charvátských Čecha a Lecha vlastních Bratří Až do šťastného Panování Císaře Římského Krále Českého ec. Ferdinanda Prvního vždy vítěze Slavného. K Rozmnožení Obecného Dobrého k Zvelebení jazyka Českého A k Prospěchu Bližního Od Kněze Jana Beckovského Křížovníka s Červenou Hvězdou na Světlo vydaná. Díl První v němž se někteří Cizí Příběhové nacházejí kteří k Domácím přináležejíce od nich se odciziti nemohli. S Povolením vrchnosti. V Královském Starém Městě Pražském u Jana Karla Jeřábka dokonalo se jedenáctého Ledna. [= 1700].

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jan František Beckovský
Nakladatel / Tiskař:  Jan Karel Jeřábek
Rok: 1700
Rozměr:
Počet stran: [XXIV] - 1040 - [XLVIII] str. - [I] plán.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu K01044
Popis: Chybí titulní list a 1. list předmluvy, jinak kompletní
ext.sklad
L