Kategorie

KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1)


Cena : 39 000 Kč
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 575
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 576
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 577
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 578
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 579
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 580
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 581
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 582
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 583
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 584
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 585
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 586
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 587
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 588
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 589
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 590
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 591
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 592
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 572
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 574
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 573
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (1) 571
Popis

- KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 -

Jedná se o slavný Berlínský kancionál Jana ELSNERA

- Kancyonal To gest KNJHA Žaľmů y Pjsnj Duchownjch, od rozličných Mužů Božjch Bratřj Českých y giných k Wzděľánj Probuzenj a Potěssenj Cyrkwe Krystowé w Bázni Božj sľožených, sebraných, a wydaných. Nynj pak pro Nedostatek potřebných Exempľářů we Gménu Páně w nowě zase wytisstěných, a Podlé Prawidľa samého čistého y ceľého Sľowa Božjho vpřjmně spořadaných. W Berljně, v Krystyána Ludwika Kunsta. Léta Páně 1753. -

- KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních, od rozličných mužů božích Bratří českých i jiných k vzdělání probuzení a potěšení církve Kristovy v bázni boží složených, sebraných, a vydaných. Nyní pak pro nedostatek potřebných exemplářů ve jménu Páně nově zase vytištěných a podle pravidla samého čistého i celého slova božího upřímně spořadaných. V Berlíně u Kristiána Ludvíka Kunsta. Léta páně 1753 -

Místo vydání: Berlín
Autor / Překladatel: Jan Theofil Elsner
Nakladatel / Tiskař: Christian Ludwig Kunst
Rok: 1753
Rozměr: 12°; 14,5 cm
Počet stran: [LXVII] - 914 - [LXXX] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 20
Číslo knihopisu K02235
Popis: Kniha je kompletní. Titulní list natržený a dole utržený
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L