Kategorie

KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2)


Cena : 35 000 Kč
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 596
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 597
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 598
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 599
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 600
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 601
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 602
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 603
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 604
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 605
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 606
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 607
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 608
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 609
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 610
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 611
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 594
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 595
1753 KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 (2) 612
Popis

- KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních - Elsner - 1753 -

Jedná se o slavný Berlínský kancionál Jana ELSNERA

- Kancyonal To gest KNJHA Žaľmů y Pjsnj Duchownjch, od rozličných Mužů Božjch Bratřj Českých y giných k Wzděľánj Probuzenj a Potěssenj Cyrkwe Krystowé w Bázni Božj sľožených, sebraných, a wydaných. Nynj pak pro Nedostatek potřebných Exempľářů we Gménu Páně w nowě zase wytisstěných, a Podlé Prawidľa samého čistého y ceľého Sľowa Božjho vpřjmně spořadaných. W Berljně, v Krystyána Ludwika Kunsta. Léta Páně 1753. -

- KANCIONÁL to je kniha žalmů i písní duchovních, od rozličných mužů božích Bratří českých i jiných k vzdělání probuzení a potěšení církve Kristovy v bázni boží složených, sebraných, a vydaných. Nyní pak pro nedostatek potřebných exemplářů ve jménu Páně nově zase vytištěných a podle pravidla samého čistého i celého slova božího upřímně spořadaných. V Berlíně u Kristiána Ludvíka Kunsta. Léta páně 1753 -

Místo vydání: Berlín
Autor / Překladatel: Jan Theofil Elsner
Nakladatel / Tiskař: Christian Ludwig Kunst
Rok: 1753
Rozměr: 12°; 14,5 cm
Počet stran: [LXVII] - 914 - [LXXX] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 20
Číslo knihopisu K02235
Popis: Pěkný exemplář. Chybí titulní list, 17 listů německé předmluvy a 1. list české předmluvy, na konci v oddílu Rozličné modlitby chybí list Tt-1 a polsední list.
ext.sklad
L