Kategorie

Narození Mesiáše 1620


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Kazatel Domownj 1618 22
Kazatel Domownj 1618 23
Kazatel Domownj 1618 24
Kazatel Domownj 1618 25
Kazatel Domownj 1618 26
Kazatel Domownj 1618 27
Kazatel Domownj 1618 28
Kazatel Domownj 1618 29
Kazatel Domownj 1618 30
Kazatel Domownj 1618 31
Kazatel Domownj 1618 32
Popis

!!! Pozor, podle knihopisu je v Česku známý jen 1 exemplář !!!!!

!! Přívazky nejsou v knihopisu uvedeny vůbec !!

 

Narození Mesiáše 1620

přívazek: Zlatý Řetízek 1627

přívazek: Zrcadlo Boží ?

přívazek: Kratičké přemyšlování ?

přívazek: O Původu a Příčinách Rány Morové

 

Narozenj Messyasse Wpřirozenij Božském a Lidském, w gedné Osobě: z neposskwrněné Panny w plnosti času, zgewného z zasljbenj, Figůr, a Swědectwj swaté prawdy proti Zidům Božstwj narozenj z Panny a gisté Zgewenj geho popjragjcým, dokázané. Vrozeným, Slowutným, a wzáctné Poctiwosti Gich milostem Panům Sausedům w Osadě So Gilgj, Bethlema So menssyho Sstěpana  So Ondřege a So Jana gakož y giným wssem pobožně o Krystu a w Krysta Panawěřjcým Sstědrého wečera offerowané. Od M. Kasspara Rhacopaea Wod  sky. [B. m. t. , kolem r. 1620. ]

Narození Mesyaše v přirození Božském a Lidském, v jedné Osobě: z neposkvrněné Panny v plnosti času, zjevného zaslíbení, Figůr, a Svědectví svaté pravdy proti Zidům Božství narození z Panny a jisté Zjevení jeho popírajícým, dokázané. Vrozeným, Slovutným, a vzáctné Poctivosti jich milostem Panům Sausedům v Osadě So jiljí, Bethlema So menšyho štěpana So Ondřeje a So Jana jakož y jiným všem pobožně o Krystu a v Krysta Pana věřícým štědrého večera offerované. Od M. Kašpara Rhacopaea vod  sky. [B. m. t. , kolem r. 1620. ]

Knihopis - Narození Mesiáše 1620

ext.sklad
L