Kategorie

Bible Prešpurská I. 1787 (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 13
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 14
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 15
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 16
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 17
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 18
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 19
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 20
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 21
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 22
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 23
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 24
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 25
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 26
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 27
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 28
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 29
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 30
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 12
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 31
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 32
Bible Prešpurská 1. 1787 (2) 33
Popis

Bible Prešpurská I. 1787 - Michal Semian

Bible Prešpurská 1.vydání 1787 - Biblia Sacra, to gest Biblj Swata, aneb wssecka Swatá Písma Stareho y Noweho Zakona. Se wssj pilnostj opet prehlednuta podle srarých wydání bratrských w nově wydána. Léta Páně 1787. Nákladem Cýs.Král.priw.knihtlačitele Frant.August.Pasko, w Presspurku

Bible Prešpurská 1.vydání 1787 - Biblia Sacra, to jest Bible Svatá, aneb všecka Svatá Písma Stareho i Noveho Zakona. Se vší pilností opet prehlednuta podle starých vydání bratrských v nově vydána. Léta Páně 1787. Nákladem cís.Král.priv.knihtlačitele Frant.August.Pasko, v Prešpurku (Bratislava)

Knihopis - Bible Prešpurská I. 1787

ext.sklad
L