Kategorie

Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 518
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 519
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 520
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 521
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 522
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 523
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 524
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 525
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 526
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 527
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 528
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 529
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 530
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 531
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 532
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 533
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 534
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 535
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 536
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 537
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 538
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 539
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 540
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 541
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 542
1677 Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (5) 543
Popis

- Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 -

 Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1712  - 2.část 1. dílu - Prorokowé a knihy Machabeyský. Nákladem Dědictwj Swatého Wáclawa gehožto Dobrodincowé žiwj y mrtwj pobožných Cžtenářů modlitbám se poraučegj. S Dowolenjm Milostiwé Duchownj Wrchnosti. Wytisstěné w Praze : w Ympressy Univer:Carolo-Ferdinandeae, w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowého v S. Kljmenta: Skrze Faktora Joachyma Jana Kamenickýho /Léta 1712

 Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1712  - 2.část 1. dílu - Prorokové a knihy Machabejské. Nákladem Dědictví Svatého václava jehožto Dobrodincové živí i mrtví pobožných Čtenářů modlitbám se poroučejí. S Dovolením Milostivé Duchovní vrchnosti. vytištěné v Praze : v Impresi Univer. Carolo-Ferdinandeae, v Koleji Tovaryšstva Ježíšového v S. Klimenta: Skrze Faktora Jáchyma Jana Kamenického /Léta 1712

 

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677 - 2.díl - Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwaného. Z milostiwého poručenj duchownj Wrchnosti s obwzlásstnj pilnostj přehlédnutý, a nynj w nowě na swětlo wydaný Léta Páně 1677 Wytisstěný w Starem Městě Pražském : w Ympressy Universitatis Karlo=Ferdynandowé w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowa v S° Klimenta ; Léta Páně, 1677

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677 - 2.díl - Druhý díl Bible totižto Nový Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasitelné Římské Katolické Církve schváleného, a až doposud v též Církvi užívaného. Z milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nově na světlo vydaný Léta Páně 1677 vytištěný v Starém Městě Pražském : v Impresi University Karlo - Ferdinandové v Koleji Tovaryšstva Ježíšova u Sv. Klimenta ; Léta Páně, 1677

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jiří Konstanc, Václav Matěj Šteyer, Jan Barner
Nakladatel / Tiskař: Nákladem Dědictví svatého Václava / tiskař Jáchym Jan Kamenický
Rok: 1677 - 1712
Rozměr: Š x V x TL 2°, 23 x 35 x 10 cm
Počet stran: 470-59-[XXII] str. + [XI] - 512 - Reg. [XII] str.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu K01111
Popis: Horší stav

 

 

ext.sklad
L