Kategorie

Život svatého Václava 1585 / 2013


Cena : 33 800 Kč
Zivot
!cid_7C21613F-5299-4D86-88F2-BB144576AC00@adeva
!cid_000EBBAF-4BD1-4460-BBE7-216D76D8CE39@adeva
!cid_17B2EA37-F8F4-4719-9598-92FB768CA8F2@adeva
l
!cid_B426F704-702B-4CA8-9F9D-25F2B6ECE2E7@adeva
!cid_5C5D6409-24BC-4EE7-B22B-9F33186EBC4B@adeva
Popis

Život svatého Václava 1585 / 2013 -

Místo vydání: Graz
Autor / Překladatel: Matyáš Hutský od Křivoklátu
Nakladatel / Tiskař: ADEVA Graz - ADEVA je akademické vydavatelství v Grazu (Štýrském Hradci) v Rakousku. ADEVA je nejstarší a největší světový zhotovitel faksimilií mnoha edic a určuje jejich světový standard.
Rok: 1585 - 2013
Rozměr: 226 x 158 mm
Počet stran: 66 stran (33 folií)
Ilustrace: 23 miniatur ve zlatě
Historie : Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 929) patřil ke třetí generaci přemyslovských knížat, první dynastie na českém panovnickém trůnu. Je hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti. Nedlouho poté, co jej dal jeho bratr Boleslav zavraždit, začal být uctíván jako světec. Václav byl velmi zbožný. Přál si prožít život jako panic, ve dne v noci neustával v modlitbách, stále s sebou nosil modlitební knížku, sám vyráběl chléb a víno pro mešní oběť, na těle byl oblečen drsnou žíněnou košilí a vládu chtěl odevzdat svému bratru, aby mohl sám odejít do kláštera, nejlépe do Říma. V den smrti knížete sv. Václava 28. září oslavujeme Den české státnosti. Ostatky sv. Václava jsou uloženy na Pražském hradě v katedrále sv. Víta ve svatováclavské kapli. Lebka bývá při slavnostních příležitostech vystavována. Spočívá na zdobeném polštáři a nese korunu s čelenkou, věnovanou v době první Československé republiky klubem dam ze Spojených států amerických. Podle nařízení Karla IV. na ní měla spočívat v době mimo korunovační ceremonii tzv. svatováclavská koruna českých králů, kterou Karel symbolicky věnoval českému světci a svému křestnímu patronovi. Pozdější král Karel IV. byl jako dítě pokřtěn jménem Václav, a tím se jeho rodiče přihlásili k patronu (ochránci) i k přemyslovským předkům, kteří již na sklonku 10. století chápali Václava jako patrona rodu a české země a od sklonku 11. století jej pak považovali za věčného knížete české země.
Popis: Faksimile "Život svatého Václava" vychází jako 121.svazek slavného rakouského vydavatelství ADEVA v řadě faksimilií Codices Selecti. Rukopis "Život svatého Václava" z roku 1585 byl rukopis Matyáše Hutského od Křivoklátu, mistra umění malířského v Praze. Roku 1585 ho daroval svému mecenáši arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolskému, jehož znak je na úvodním fóliu manuskriptu. Arcivévoda uložil kodex do své knihovny na zámku Ambras v Innsbrucku. V roce 1806 se kodex dostal do Uměleckohistorického muzea ve Vídni, odkud ho roku 1936 převzala do fondu Rakouská národní knihovna. Manuskript má 66 stran a je velký 226 x 158mm. Původní vazba z 16.století je potažena červeným hedvábím, knižní blok je ozdoben zlatou ořízkou. Před vlastními miniaturami legendy o sv. Václavovi je ještě popsán příběh života tohoto českého světce a patrona. Samotná legenda je zobrazena na 23 stranách. Zlatá lišta tvoří rám, v němž je obraz i odpovídající text, který každou miniaturu popisuje. Matyáš Hutský však není autorem iluminací, ale vytvořil právě jejich popis.
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L