Kategorie

Modlitby křesťanské 1654


Cena : 15 000 Kč
Modlitby Křesťanské 1654 75
Modlitby Křesťanské 1654 76
Modlitby Křesťanské 1654 77
Modlitby Křesťanské 1654 78
Modlitby Křesťanské 1654 79
Modlitby Křesťanské 1654 80
Modlitby Křesťanské 1654 81
Modlitby Křesťanské 1654 82
Modlitby Křesťanské 1654 83
Modlitby Křesťanské 1654 84
Modlitby Křesťanské 1654 85
Modlitby Křesťanské 1654 86
Modlitby Křesťanské 1654 87
Popis

Modlitby Křestianské. K službám Spasytedlným a Pánu Bohu ke cti a chwále přináležegjcý takž taky ke wsselikým potřebám duchownjm y tělesným platně každému Pobožnému člowěku napomáhagjcy. Gsau sepsané a wydané od Kněze Giřjka Joan[n]idesa Frydeckého někdegssiho Spráwce Cyrkwe Ropické a Konsstěnské w Knjžetstwj Těssinském Nákladem pak mnoho wzáctného Maudrého a opatrného Pána ANDRYSA WILDY Obywatele Těssinského toho času Burgmistra. Wytisstěné w Městě Trenčjne v Lorence Benjamina Odháge. Léta Páně. M. DC. LIV. [=1654.] 

Modlitby Křesťanské. K službám Spasitelným a Pánu Bohu ke cti a chvále přináležející takž taky ke wšelikým potřebám duchovním i tělesným platné každému Pobožnému člověku napomáhající .jsou sepsané a vydané od Kněze Jiřjka Joannidesa Frydeckého někdejšího Správce církve Ropické a Konštěnské w Knížectví Těšínském Nákladem pak mnoho vzácného Moudrého a opatrného Pána ANDRYSA WILDY Obyvatele Těšínského toho času Purkmistra. Vytištěné v Městě Trenčíně u Lorence Benjamina Odháje. Léta Páně. M. DC. LIV. [=1654.]

Místo vydání: Trenčín
Autor / Překladatel: Jiřík Joannides starší
Nakladatel / Tiskař: Vavřinec Benjamin Vodháj
Rok: 1654
rozměr Š x V x TL 8°; 90 x 135 x 20
Počet stran: [XXIX]-438-[XXVIII]
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 6
Číslo knihopisu K03587
ext.sklad
L