Kategorie

Postila - Petrozelinus 1613


Cena : 35 000 Kč
Postila 1613 60
Postila 1613 61
Postila 1613 62
Postila 1613 63
Postila 1613 64
Postila 1613 65
Postila 1613 66
Postila 1613 67
Postila 1613 68
Popis

Postylla Neb KAzanj Summownij a krátké na Episstoľy ke dnům Páně Nedělnjm, přes ceľý Rok přiľožené, z samého Sľowa Božjho vpřjmně a sprostně, pro Sľáwu Božj a wzděľánj lidu geho w Swaté pobožnosti Sepsaná a wydaná Od Kněze Jakuba Petrozelina Kunstátského Sľowa Božjho a Swátosti Krystowých Sľužebnjka w Městě Třebjči w Margkrabstwj Morawském. ... (Wytisstěná w Slawném Starém Městě Pražském v Matěge Pardubského. Léta Páně Tisycýho Ssestistého Třináctého.) [=1613].

Postila Neb Kázaní Sumovní a krátké na Epištoly ke dnům Páně Nedělním, přes celý Rok přiložené, z samého Slova Božího upřímně a prostě, pro Slávu Boží a vzdělání lidu jeho v Svaté pobožnosti Sepsaná a vydaná Od Kněze Jakuba Petrozelina Kunštátského Slova Božího a Svátosti Kristových Služebníka v Městě Třebíči v Markrabství Moravském. ... (vytištěná v Slavném Starém Městě Pražském v Matěje Pardubského. Léta Páně Tisícího šestistého Třináctého.) [=1613]. 

Knihopis - Postila - Petrozelinus 1613

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L