Kategorie

Bible Svatováclavská I. - 2.část 1. dílu a 2.díl - 1677 - 1712 (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 04
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 05
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 06
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 07
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 08
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 09
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 10
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 11
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 12
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 13
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 14
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 15
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 16
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 17
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 18
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 19
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 20
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 21
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 22
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 23
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 24
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 25
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 26
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 27
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 28
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 29
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 30
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 31
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 32
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 33
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 34
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 35
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 36
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 37
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 38
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 39
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 40
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 41
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 42
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 43
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 44
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 45
Bible Svatováclavská 1. 1677 - 1712 2.část 1. dílu a 2.díl (2) 46
Popis

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1712  - 2.část 1. dílu - Prorokowé a knihy Machabeyský. Nákladem Dědictwj Swatého Wáclawa gehožto Dobrodincowé žiwj y mrtwj pobožných Cžtenářů modlitbám se poraučegj. S Dowolenjm Milostiwé Duchownj Wrchnosti. Wytisstěné w Praze : w Ympressy Univer:Carolo-Ferdinandeae, w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowého v S. Kljmenta: Skrze Faktora Joachyma Jana Kamenickýho Léta 1712

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1712  - 2.část 1. dílu - Prorokové a knihy Machabejské. Nákladem Dědictví Svatého václava jehožto Dobrodincové živí i mrtví pobožných Čtenářů modlitbám se poroučejí. S Dovolením Milostivé Duchovní vrchnosti. vytištěné v Praze : v Impresi Univer. Carolo-Ferdinandeae, v Koleji Tovaryšstva Ježíšového v S. Klimenta: Skrze Faktora Jáchyma Jana Kamenického Léta 1712 

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677 – 2.díl - Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwaného. Z milostiwého poručenj duchownj Wrchnosti s obwzlásstnj pilnostj přehlédnutý, a nynj w nowě na swětlo wydaný Léta Páně 1677 Wytisstěný w Starem Městě Pražském : w Ympressy Universitatis Karlo=Ferdynandowé w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowa v S° Klimenta ; Léta Páně, 1677

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677 – 2.díl - Druhý díl Bible totižto Nový Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasitelné Římské Katolické Církve schváleného, a až doposud v též Církvi užívaného. Z milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nově na světlo vydaný Léta Páně 1677 vytištěný v Starém Městě Pražském : v Impresi University Karlo - Ferdinandové v Koleji Tovaryšstva Ježíšova u Sv. Klimenta ; Léta Páně, 1677

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jiří Konstanc, Václav Matěj Šteyer, Jan Barner
Nakladatel / Tiskař: Nákladem Dědictví svatého Václava / tiskař Jáchym Jan Kamenický
Rok: 1677 - 1712
rozměr Š x V x TL 2°, 23 x 35 x 6,5 cm
Počet stran: 470-59-[XXII] str. + [XI] - 512 - Reg. [XII] str.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu K01111
Popis: kompletní

 

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L