Kategorie

Kázaní Na Nedělní Evangelia - Scherer 1704


Cena : 19 000 Kč
Postila 1704 51
Postila 1704 52
Postila 1704 53
Postila 1704 54
Postila 1704 55
Postila 1704 56
Postila 1704 57
Postila 1704 58
Postila 1704 59
Postila 1704 60
Postila 1704 61
Postila 1704 62
Postila 1704 63
Postila 1704 64
Popis

Kázaní Na Nedělní Evangelia - Scherer 1704

Dwogictihodného Kněze Pátera Giřjho Sserera Z Towarysstwa Gežjssowa Pjsma So Doctora Kázanj Na Nedělnj Ewangelia Přes celý rok podlé Katolického Včenj a Ržádu trogjm někdy y čtwerým na gednu Neděli wýkladem obssýrně wywedená: Mnohým o ctnostech gednánjm spolu také Duchownjmi y Swětskými Přjběhy ozdobená; Mnohonásobným k spasenj slaužjcým navčenjm a napomenutjm vžitečně promjssená: Obwzlásstně pak w k obhágenj a rozssýřenj Křesťanského Katolického Včenj a Wjry mnohými důwtipnými důwody nepřemožitedlně vpewněná: Před lety w Němčině sepsaná Nynj pak w Česstinu vwedená: Skrze Dwogictihodného Kněze P. Jana Barnera z téhož Towarysstwa. W Praze w Impressý Univers: CaroloFerdin: w Kollegi So Kljmenta Towarysstwa Pána Gežjsse bljž Mostu; za Jana Sstarka Faktora Léta 1704.

Dvojictihodného Kněze Pátera Jiřího Scherera Z Tovaryštva Ježíšova Písma co Doctora Kázaní Na Nedělní Evangelia Přes celý rok podlé Katolického učení a Řádu trojím někdy i čtverým na jednu Neděli výkladem obšírně vyvedená: Mnohým o ctnostech jednáním spolu také Duchovními i Světskými Příběhy ozdobená; Mnohonásobným k spasení sloužícím naučením a napomenutím užitečně promíšená: Obzvláštně pak v k obhájení a rozšíření Křesťanského Katolického učení a víry mnohými důvtipnými důvody nepřemožitelně upevněná: Před lety v Němčině sepsaná Nyní pak v Češtinu uvedená: Skrze Dvojictihodného Kněze P. Jana Barnera z téhož Tovaryštva. v Praze v Imprešý Univers: CaroloFerdin: v Koleji Sv. Klimenta Tovaryštva Pána Ježíše blíž Mostu; za Jana Štarka Faktora Léta 1704.

Kázaní Na Nedělní Evangelia - Scherer 1704

ext.sklad
L