Kategorie

Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629


Cena : 49 000 Kč
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 934
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 935
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 936
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 937
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 938
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 939
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 940
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 941
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 942
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 943
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 944
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 945
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 946
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 947
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 948
1607 Konvolut 3 knih a rukopis - 1607 - 1629 949
Popis

- Konvolut 3 knih a 29 listů rukopisu  - 1607 - 1629 -

- Gruntownj Spráwa Že D. Martin Luter we wssech Artykuljch, o kteréž s Ržjmskými Papežnjky rozepře gest, tak wěřiľ a včiľ gakž y hned po časých swatých Aposstoľů w následugjcých ssestistech Letech wůbec zgewně wěřeno a včeno byľo. Též že We wssech Artykuljch D. Luter ne podlé swého rozumu, ale podlé Sľowa Božjho a Pjsma Swatého, kráčel. A ten smysl y wýklad držel a zachowal kterýž od Ducha Swatého w Katolické prawě wěřjcý Cýrkwi tolik set let zgewen a zachowán byl. Z Spisů starých Včitelů Cýrkewnjch wyhledána od Giřjka Myliusa, Pjsem Swatých Doktora eč. Nynj pak z Latinské a Německé Ržeči do Cžesstiny přeložená a wytisstěná w Drážďanech w Jmpressý M. Krystoffa Megandra eč. Léta 1629. Cum Gratia & Privilegio, &c. -

- Gruntovní zpráva že Dr. Martin Luther ve všech Artykulích, o kteréž s římskými papežníky rozepře jest, tak věřil a učil jakž i hned po časých svatých Apoštolů v následujícých šestistech letech vůbec zjevně věřeno a učeno bylo. Též že ve všech Artykulích D. Luther ne podle svého rozumu, ale podle Slova Božího a Písma Svatého, kráčel. A ten smysl i výklad držel a zachoval kterýž od Ducha Svatého v Katolické pravě věřící Církvi tolik set let zjeven a zachován byl. Ze spisů starých učitelů církevních vyhledána od Jiříka Myliusa, Písem Svatých Doktora ec. Nyní pak z Latinské a Německé řeči do češtiny přeložená a vytištěná v Drážďanech v tiskárně M. Kryštofa Megandra Léta 1629 -

 

- Reverendißimi Patris [et] Doctoris MARTINI LUTHERI PARVUS CATECHISMUS, Latino-Bohemico-Germanicus, cum anexis Quæstionibus, Precationibus & Cantilenis Sacris pro Exulum CHRISTI Bohemo-Germanicorum liberis. Důstogného Otce a Pjsen [!] Swatých Doktora, Martina Lutera Menssj Katechysmus Latinský Cžeský a Německý s Ot[áz]kami Modlitbami a Pjsničkami pobož[nýma] pro Djtky Exulantů Krystowých, [Cžeské?] a Německé Ržeči požjwagjcých. Cum Gratia [et] Privilegio, Wytisstěn w Drážďanech v M. [Krystoffa?] Megandra. Léta 1629. -

- Důstojného Otce a Písen Svatých Doktora Martina Luthera Menší katechismus latinsky, česky a německy s otázkami, modlitbami a písničkami pobožnými pro dítky exulantů Kristových, české a německé řeči používajících. Vytištěn v Drážďanech v M. [Krištofa] Megandra. Léta 1629. -

 

 

- Confessio Aneb, Počet z Wjry z Včenj y Náboženstwj Křesťanského Neygasněgssjmu a neymocněgssjmu Řjmskému Vherskému a Českému ec. Králi Ferdynandowi: Od Panů a Rytjřstwa Králowstwj Českého kteřjž se čistého Včenj w Gednotě Bratrské přjdržegj w Wjdni Léta 1535. 14. dne Listopadu podaný ec.: A potom Nepřemoženému Cýsaři Maximiliánowi II. ec. Též Neygasněgssjmu Králi Polskému Zy mundowi Au ustowi ec. Znowu přehlédnutý Léta 1607. Gest také nazad y některých znamenitých mužů o této Konfessý saud a swědectwj z Latiny do Česstiny přeložené ... [V Kralicích, Českobratrská knihtiskárna, 1607 -

 

- Konfese Aneb, Počet z Víry z Učení i Náboženství Křesťanského Nejjasnějšímu a nejmocnějšímu Římskému Uherskému a Českému ec. Králi Ferdinandovi: Od Panů a Rytířstva Království Českého kteří se čistého Učení v jednotě Bratrské přídržejí ve Vídni Léta 1535. 14. dne Listopadu podaný ec.: A potom Nepřemoženému Císaři Maximiliánovi II. ec. Též Nejjasnějšímu Králi Polskému Zikmundovi Augustovi ec. Znovu přehlédnutý Léta 1607. jest také nazad i některých znamenitých mužů o této Konfesi soud a svědectví z Latiny do Češtiny přeložené ... [ V Kralicích, Českobratrská knihtiskárna, 1607 ] -

Místo vydání: 2x Drážďany, Kralice
Autor / Překladatel:  
Nakladatel / Tiskař: 2x Kryštof Megander / Kralická tiskárna
Rok: 1629 + 1629 + 1607
Rozměr: 8°; 14 cm
Počet stran: 150 str; A-I8 [=72]; 63 - [I] - 287 - [I] str.; 29 listů rukopisu
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 2 + 1 + 25
Číslo knihopisu K05576 + K18512 + K01606
Popis: str. 13-148;  listy A2-I8; str.3 -286 (mezitím pár chybějících listů); 29 listů rukopisu

 

 

 

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L