Kategorie

Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 497
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 498
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 499
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 500
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 501
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 502
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 503
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 504
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 505
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 506
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 507
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 508
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 509
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 510
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 511
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 512
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 513
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 514
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 515
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 516
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 517
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 518
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 519
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 520
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 521
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 522
1677 Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 (3) 523
Popis

- Bible svatováclavská I. - 2.díl - Nový zákon 1677 -

- Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwaného. Z milostiwého poručenj duchownj Wrchnosti s obwzlásstnj pilnostj přehlédnutý, a nynj w nowě na swětlo wydaný Léta Páně 1677 Wytisstěný w Starem Městě Pražském : w Ympressy Universitatis Karlo=Ferdynandowé w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowa v S° Klimenta ; Léta Páně, 1677 -

- Druhý díl Biblí totižto Nový Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasitelné Římské Katolícké Církve schváleného, a až posavad vtéž Církvi užívaného. Z milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nově na světlo vydaný Léta Páně 1677 vytištěný v Starem Městě Pražském : v Impresi Universitatis Karlo=Ferdinandové v Koleji Tovaryšstva Ježíšova v S° Klimenta ; Léta Páně, 1677  -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jiří Konstanc (Constantius), Václav Matěj Šteyer, Jan Barner
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna : faktor Jáchym Jan Kamenický
Rok: 1677
rozměr
Počet stran: [XI] - 512 - Reg. [XII] str.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu K01111.2
Popis: Kompletní

 

 

 

ext.sklad
L