Kategorie

Bible Svatováclavská II. 1769 - 1771 2.část 1.dílu a 2.díl (1)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 07
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 08
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 09
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 10
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 11
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 12
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 13
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 14
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 15
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 16
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 17
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 18
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 19
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 20
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 21
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 22
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 23
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 24
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 25
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 26
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 27
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 28
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 29
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 30
1769 - 1771 Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 2.část1.dílu a 2.díl (1) 31
Popis

Bible Svatováclavská II. 1769 - 1771 2.část 1.dílu a 2.díl

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -   2.část 1. dílu - Prorokowé, A Knihy Machabeyský. Nákladem Dědictwj Sw. Wáclawa, Gehožto Dobrodincowé žiwj a mrtwj pobožných Cžtenářů Modlitbám se poraučegj. S Dowolenjm Milostiwé Duchownj Wrchnosti. W Praze, Wytissěné v Jana Karla Hraby, Gegjch Milosti Pánů Stawů w Králowstwj Cžeském Ympressora, Roku1771.  470 + 59

Druhý djl Biblj. totižto Nowý Zákon Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwaného. Y milostiwého poručenj duchownij Wrchnosti s obwzlástnj pilnostj přehlédnutý, a nynj w nowě na swětlo wydaný. Léta Páně 1769. Wytisstěno w Král: Starem Městě Pražskem v Jana Karla Hraby, Gegjch Milostj Panu Pánu Stawu Cžeských Impressora. [XII] - 512 -[VIII] str. - [III] [recte V?] obr. -- Str. 512: (K wětssý sláwě Božj, tež ke cti Neyswětěgssý Rodičky Božj Blahoslawené Pannenky Marye, a wssech Swatých

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Dědictví Svatováclavské
Nakladatel / Tiskař: Hraba, Jan Karel tiskař
Rok: 1769, 1771
rozměr
Počet stran: 470-59-[XXI] str. -  [XII]- 512-[VIII] str.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu  K01112 
Popis: Chybí titulní list a poslední list rejstříku 2.části 1.dílu Starého zákona 1771 a titulní list  Nového zákona 1769
ext.sklad
L