Kategorie

Postila Evangelická Lipsko - Zámrský 1602


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 70
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 71
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 75
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 76
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 77
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 78
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 79
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 80
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 81
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 82
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 83
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 84
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 85
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 86
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 87
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 88
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 89
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 90
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 91
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 92
Popis

Postila Evangelická Lipsko - Martin Zámrský 1602

Postylla Ewangelická Aneb Weykladowé na Ewangelia Nedělnj a Swátečnj kteráž se každoročně w Křestianstwu čjtagj rozgjmagj A w shromážděnjch Cýrkewnjch Lidu Božjmu předkládagj. Sebranj, a na Tři Djly sepsanj Prácý dobré Paměti Kněze Martina Philadelpha Zamrského Kazatele Slowa Božjho Yazykem Cžeským v Swatého Giřj w Městě Oppawě. Nynj znowu od Doktorů a Včitelů Swatého Pjsma přehljdnutá, zoprawená y k Tisstěnj od Osob k tomu zřijzených dowolená: A kdež prwé w Třetjm Djlu této Postylli na Swatého Michala a na Den Proměněnj Pána Krysta žádných Kázanj se nenacházelo ta nynj od Důstogného a w Pjsmě Swatém Wysoce-Včeného Muže Doktora Giřjho Weinrycha Wrchnjho Spráwce Cýrkwe Lipské a Professora w Wysokém Včenj téhož Města doložena gsau. ... Wytisstěna w Lipsstě od Michala Kopihorského. Anno CHRISTI M. DCII. [=1602].

Postila Evangelická Aneb výkladové na Evangelia Nedělní a Sváteční kteráž se každoročně v Křesťanstvu čítají rozjímají A v shromážděních církevních Lidu Božímu předkládají. Sebraní, a na Tři Díly sepsaní Prácí dobré Paměti Kněze Martina Philadelpha Zamrského Kazatele Slova Božího Jazykem Českým u Svatého Jiří v Městě Opavě. Nyní znovu od Doktorů a Učitelů Svatého Písma přehlédnutá, opravená i k Tištění od Osob k tomu zřízených dovolená: A kdež prvé v Třetím Dílu této Postily na Svatého Michala a na Den Proměnění Pána Krista žádných Kázaní se nenacházelo ta nyní od Důstojného a v Písmě Svatém vysoce učeného Muže Doktora Jiřího Veinrycha vrchního Správce církve Lipské a Profesora na Vysokém Učení téhož Města doložena jsou. ... vytištěna v Lipsku od Michala Kopihorského. Anno CHRISTI M. DCII. [=1602]. 

 

Místo vydání: Lipsko
Autor / Překladatel: Martin Philadelphus Zámrský
Nakladatel / Tiskař: nakladatel Jiří Jakub Dačický / tiskař Michal Kapihorský
Rok: 1602
rozměr Š x V x TL 2°, 200 x 300 x 110
Počet stran: XL, 1-1036, [II], 1037-1310 str.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 20
Číslo knihopisu K07160
Popis: Chybí 8 stran latinské předmluvy, 2 strany české Předmluwy ke wssem wěrným… , přehozený 2. a 3.list Registru. Jinak komplerní. Původní vazba, neoříznuto. Stav odpovídá stáří přes 400 let.
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L