Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1719 (2)


Cena : 6 900 Kč
1719 Postila Katolická - Štajer 696
1719 Postila Katolická - Štajer 697
1719 Postila Katolická - Štajer 698
1719 Postila Katolická - Štajer 699
1719 Postila Katolická - Štajer 700
1719 Postila Katolická - Štajer 701
1719 Postila Katolická - Štajer 702
1719 Postila Katolická - Štajer 703
1719 Postila Katolická - Štajer 704
1719 Postila Katolická - Štajer 705
1719 Postila Katolická - Štajer 706
1719 Postila Katolická - Štajer 707
1719 Postila Katolická - Štajer 708
1719 Postila Katolická - Štajer 709
1719 Postila Katolická - Štajer 710
1719 Postila Katolická - Štajer 711
1719 Postila Katolická - Štajer 712
1719 Postila Katolická - Štajer 713
1719 Postila Katolická - Štajer 714
1719 Postila Katolická - Štajer 715
1719 Postila Katolická - Štajer 716
1719 Postila Katolická - Štajer 717
1719 Postila Katolická - Štajer 718
Popis

Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj Aneb Weykladowé na Ewangelia Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské Katolické Cýrkwe na každau Neděli a na každý Swátek w slawném Českém Králowstwj a Margkrabstwj Morawském zaswěcený Přes celý Rok čjtagj A w Chrámě Božjm na Kázanjch předkládagj sprostnému Křesťanskému lidu Cžeského Gazyka vžjwagjcýmu k spasytedlnému Naučenj Duchownjmu Prospěchu a Potěssenj sepsanj Od Dwogi Ctihodného Kněze Pátera Matěge Sstajera z Towaryšstwa Gežjssowého A nynj po Cžtwrtý na Swětlo wydanj. S Powolenjm Duchownj Wrchnosti Nákladem Dědictwj Swatého Wácslawa. Wytisstěno w Starém Městě Pražském v Joáchyma Jana Kamenického nedaleko staré Rychty wedle zlatý Hwězdy Léta Páně 1719. 

Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční Aneb výkladové na Evangelia Kterážto se podlé Řádu a Obyčeje Svaté Římské Katolické církve na každou Neděli a na každý Svátek v slavném Českém Království a Marjkrabství Moravském zasvěcený Přes celý Rok čítají A v Chrámě Božím na Kázaních předkládají sprostnému Křesťanskému lidu Českého jazyka užívajícímu k spasitelnému poučení Duchovnímu Prospěchu a Potěšení sepsaní Od Dvoji Ctihodného Kněze Pátera Matěje štajera z Tovaryšstva ježíšova A nyní po Čtvrté na Světlo vydané. S Povolením Duchovní vrchnosti Nákladem Dědictví Svatého Václava. Vytištěno v Starém Městě Pražském u Joachyma Jana Kamenického nedaleko staré Rychty vedle zlaté Hvězdy Léta Páně 1719.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Matěj Václav Štajer
Nakladatel / Tiskař: Jáchym Jan Kamenický
Rok: 1719
rozměr Š x V x TL 4°; 150 x 190 x 65
Počet stran: [XII] - 592 - 402 str.
Ilustrace: mnoho dřevorytů v textu
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 25
Číslo knihopisu K15944
Popis: chybí titulní list, předmluva a 2 listy textu a posledních 5 listů
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L