Kategorie

Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2)


Cena : 4 900 Kč
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 03
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 04
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 05
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 06
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 07
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 08
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 09
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 10
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 11
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 12
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 13
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 14
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 15
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 16
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 17
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 18
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 19
Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779 (2) 20
Popis

Welký Žiwot Pána a Spasytele nasseho Krysta Gežjsse, A geho negswětegssý Matky Marye Panny, gakož y wssech giných krewnjch Přátel Syna Božjho, totiž Sw. Jozeffa, Sw. Joáchyma, Sw. Anny, S. Jana Křtitele, ec. Kdežto postjžena gsau mnohá Wjry Katolické Tagemstwj, mrawná Navčenj, poswátnjch Cýrkewnjch Obyčegů Wegkladowé, tež negpředněgssý Wěcy, které se při Začátku Swěta zběhly, a při Skončenj Swěta zběhnauti magj. Nacházý se take(!) w této Knjze mnoho rozličných, a welmi pěkných Modliteb o Žiwotu, o přehořkém Vmučenj, a Oslawenj Pána Gežjsse, gakož y k Maryi Panně, a giným některým Swatým. Od Kněze Jana Nepomuckýho Groh, kagicýho Wyslánj býwalého Kazatele. Z Pjsma swatého, a z hodnowěrných Spisowatelů pilně sebraný. Pro Cžest a Sláwu Božj, a pro duchownj Potěssenj a Vžitek Slawnýho Cžeskýho na Swětlo wydaný. S Powolenjm Cýsařsko- Králowské Censury. Wytisstěn [V Praze] Nákladem Žoffye Johanny Klauserowé, Králowské Dworské Ympressorky, skrze Matěge Glatz Faktora, 1779. 

Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše, A jeho nejsvětejší Matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních Přátel Syna Božího, totiž Sv. Jozeffa, Sv. Joáchyma, Sv. Anny, S. Jana Křtitele, ec. Kdežto postížena jsou mnohá Víry Katolické Tajemství, mravná Noučení, posvátních Církevních Obyčejů Výkladové, tež nejpřednější Věci, které se při Začátku Světa zběhly, a při Skončení Světa zběhnouti mají. Nachází se také v této Knize mnoho rozličných, a velmi pěkných Modliteb o Životu, o přehořkém Umučení, a Oslavení Pána Ježíše, jakož i k Marii Panně, a jiným některým Svatým. Od Kněze Jana Nepomuckýho Groh, kajicího Vyslání bývalého Kazatele. Z Písma svatého, a z hodnověrných Spisovatelů pilně sebraný. Pro Čest a Slávu Boží, a pro duchovní Potěšení a Užitek Slavnýho Českýho na Světlo vydaný. S Povolením Císařsko- Královské Censury. Vytištěn [V Praze] Nákladem Žofie Johanny Klouserové, Královské Dvorské Impresorky, skrze Matěje Glatz Faktora, 1779.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jan Nepomucký Groh
Nakladatel / Tiskař: Žofie Johana Klauserová, faktor Matěj Glatz
Rok: 1779
rozměr Š x V x TL 4°; 180 x 205 x 80
Počet stran: [XI]-1056-[XII] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 55
Číslo knihopisu K02759
Popis:
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L