Kategorie

Kůr andělský 1768


Cena : 1 500 Kč
Kůr andělský 1768 303
Kůr andělský 1768 304
Kůr andělský 1768 305
Kůr andělský 1768 306
Kůr andělský 1768 307
Kůr andělský 1768 308
Kůr andělský 1768 309
Kůr andělský 1768 310
Kůr andělský 1768 311
Kůr andělský 1768 312
Kůr andělský 1768 313
Kůr andělský 1768 314
Kůr andělský 1768 315
Kůr andělský 1768 316
Kůr andělský 1768 317
Kůr andělský 1768 318
Kůr andělský 1768 319
Kůr andělský 1768 320
Kůr andělský 1768 321
Popis

Kůr Angelský aneb Spůsob s tři-znjcým Seraffinským Swatý Swatý Swatý zde na zemi pobožně k zwelebenj Neyswětěgssj Trogicy Božj Wssem Bratrům a Sestrám obogjho Pohlawi Weleslawného Bratrstwa pod Tytulem Neyswětěgssj Trogice BOžj. W Městečku Cžeské-Třebowy w Král. Cžeském Léta Paně 1768 w nowě wyzdwjženého a od Geho Swátosti Papaeže Klementa XIII. toho Gména z obwzlásstnj Milosti potwrzeného k Duchownjmu potěssenj a dusse Spasenj na swětlo wydaný. S Powolenjm Duchownj Wrchnosti. Wytisstěno w Litomyssli, [Antonín Kamenický] L. 1768. 

Kůr andělský aneb způsob s tříznícým Serafinským Svatý Svatý Svatý zde na zemi pobožně k zvelebení Nejsvětější Trojicy Boží všem Bratrům a Sestrám obojího Pohlaví veleslavného Bratrstva pod Titulem Nejsvětější Trojice BOží. V Městečku České-Třebová v Král. Českém Léta Paně 1768 v nově vyzdviženého a od jeho Svátosti Papeže Klementa XIII. toho jména s obzvláštní Milosti potvrzeného k Duchovnímu potěšení a duše Spasení na světlo vydaný. S Povolením Duchovní vrchnosti. Vytištěno v Litomyšli, [Antonín Kamenický] L. 1768.

Místo vydání: Litomyšl
Autor / Překladatel:  
Nakladatel / Tiskař: Antonín Vojtěch Kamenický
Rok: 1768
rozměr Š x V x TL 12°; 80 x 125 x 20
Počet stran: [XIV] - 222 - [III] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 8
Číslo knihopisu K04625
Popis:
ext.sklad
L