Kategorie

VITAE SANCTORUM To Jest Životové Svatých 1696


Cena : 18 900 Kč
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 8166
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 81
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 82
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 83
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 84
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 85
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 86
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 87
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 88
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 89
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 90
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 91
Vita Sanctorvm To gest Ziwotowé 1696 93
Popis

VITAE SANCTORUM, To gest: Žiwotowe / Skutkowe (!) / Mučedlnjctwj / Smrt a Památka / Neypředněgssých Swatých a Swětic Božjch / ze wssech Národůw / Stawůw / Řádůw / Zemi a Časůw / na wssecky Dni / dwanácti Měsýcůw přes celý Rok / pěkně spořádánj a rozdělenj / Předně od Ctihodného Kněze Wawřince Surya Kartuzyána w Latinském Gazyku složenj / Pak od Welebného Pátera Albrechta Chanowského z Towaryšstwa Pána Gežjsse na Česko přeloženj / a před sedumdesáti Léty Nákladem Urozeného a Statečného Rytjře Pána Krysstoffa Chanowského z Dlauhé Wsy / Pána na Swiraticých / Chanowicých a Augezdcy / Sv Mil: Cýs: Raddy a Purkgrabjho Krage Hradeckého wydanj Nynj k Slawné Památce tohoto wzácného Rodu / a k Potěssenj Duchownjmu Českého Národu rozssýřenj a s přidánjm mnohých Žiwtu (!) w nowě wytlačenj. Djl Prwnj. Cum Gratia & Privilegio Sacrae Caes: Regiae`q3 Majestatis. W Praze w Impressy Universitatis Carolo=Ferdinandeae, w Kollegi Towaryěstwa Pána Gežjsse u Swatého Kljmenta bljž Mostu / za Wogtěcha Giřjho Konyásse Faktora / Léta 1696. (Dokonáno dne 4. Dubna / Léta Přestupného 1696.);

VITAE SANCTORUM, To jest: Životove  Skutkove   Mučedníctví  Smrt a Památka  Nejpřednějších Svatých a Světic Božích  ze všech Národův  Stavův  Řádův  Zemi a Časův  na všecky Dni  dvanácti Měsícův přes celý Rok  pěkně spořádáné a rozdělené  Předně od Ctihodného Kněze Vavřince Surja Kartuzyána v Latinském Jazyku složení  Pak od Velebného Pátera Albrechta Chanovského z Tovaryšstva Pána Ježíše na Česko přeložené  a před sedmdesáti Léty Nákladem Urozeného a Statečného Rytíře Pána Kryštoffa Chanovského z Dlouhé Vsi  Pána na Sviraticích  Chanovicích a Oujezdci  Sv Mil: Cís: Rady a Purkrabího Kraje Hradeckého vydané Nyní k Slavné Památce tohoto vzácného Rodu  a k Potěšení Duchovnímu Českého Národu rozšíření a s přidáním mnohých  v nově vytlačení. Díl První. V Praze v Impresy Universitatis Carolo=Ferdinandeae, v Koleji Tovaryšstva Pána Ježíše u Svatého Klimenta blíž Mostu  za Vojtěcha Jiřího Koniáše Faktora  Léta 1696. (Dokonáno dne 4. Dubna  Léta Přestupného 1696.);

 

VITAE SANCTORUM To Jest Životové Svatých 1696

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L