Kategorie

Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl - 1809


Cena : 8 800 Kč
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 32
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 33
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 34
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 35
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 36
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 37
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 38
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 39
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 40
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 41
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 43
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 44
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 45
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 46
1809 Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl 47
Popis

- Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra - 1. a 2.díl - 1809 -

Xenoffonta Mudrce Atenského Žiwot a skutkowé Cýra starssjho prwnjho mocnáře Perského. Předtjm z řeči Řecké do České přeložený od Abrahama z Gynterrodu; nynj pak poznovu Kraméryusowau pracý wydaný.

Xenofonta mudrce aténského život a skutky Kýra staršího prvního mocnáře perského. Předtím z řeči Řecké do České přeložený od Abrahama z Gynterrodu; nyní pak poznovu Kramériusovou prací vydaný.

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Xenofont / Abraham z Gunterrodu - překladatel
Nakladatel / Tiskař: w České Expedycy nákladem Krameryusových dědiců
Rok: 1809
Rozměr:
Počet stran: 380 (chyba paginace na str.240 - správně 280)+ 216
Ilustrace: ne
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu  
Popis: O Kýrově vychování (v anglofonním prostředí Cyropaedia) je biografický román antického spisovatele Xenofónta pojednávající o životě perského velkokrále Kýra II. Velikého. Nejedná se o klasický životopis, který by se přísně držel historické pravdy, Xenofón se spíše snaží na příkladu velkého muže, za kterého Kýra považoval, čtenáře poučit a vzdělat. Spis byl nejen v antice značně oblíben, k čemuž přispěla i skutečnost, že je psán živým jazykem často využívajícím přímé řeči a veselé historky z Kýrova života. Jedná se o 2. české vydání. První vyšlo v roce 1605 pod názvem Cyri Paedia. Oba 2 díly knihy jsou kompletní, u prvého dílu chybí přední desky vazby.

 

 

ext.sklad
L