Kategorie

Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730


Cena : 8 900 Kč
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 34
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 35
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 36
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 37
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 38
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 39
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 40
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 41
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 42
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 43
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 44
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 45
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 46
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 47
Staročeská Víra Po Zavržení Pohanského Bludu 1730 48
Popis

Staro=Cžeská Wjra Po zavrženj Pohanského Bludu A Modlářstwj, Též: Po poznánj Prawého Pána BOHA Hned Na Počátku od Prwnjho Křesťana Knjžete Cžeského Bořiwoge Wzdycky Swato=Ržjmská a Katolická. Ze starých Létopisůw a Kronykářůw Cžeských gménowitě Wáclawa Hágka a Jana Beckowskýho k pochopitedlnému wyrozuměnj sprostého Obecného Lidu předstawená a wydaná Od Frantisska Antonjna Scharff na ten čas G. M. Cýs: Městys Bohdánče Faráře. S Powolenjm Duchownj Wrchnosti. Wytisstěná w Hradcy Kráľowe nad Labem v Wácľawa Jana Tybély Léta 1730.

Staročeská víra Po zavržení Pohanského Bludu A Modlářství, Též: Po poznání Pravého Pána BOHA Hned Na Počátku od Prvního Křesťana Knížete Českého Bořivoje vždycky Svatořímská a katolická. Ze starých Letopisů a Kronykářů Českých jménovitě Václava Hájka a Jana Beckovskýho k pochopitelnému vyrozumění sprostého Obecného Lidu představená a vydaná Od Frantisska Antonína Scharffa na ten čas J. M. Cís: Městys Bohdanče Faráře. S Povolením Duchovní vrchnosti. Vytištěná v Hradci Králové nad Labem u Václava Jana Tybély Léta 1730.

Místo vydání: Hradec Králové
Autor / Překladatel: František Antonín Scharf
Nakladatel / Tiskař: Václav Jan Tybely
Rok: 1730
rozměr Š x V x TL  
Počet stran: X]-248-[XIX] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 25
Číslo knihopisu K15345
Popis:
ext.sklad
L