Kategorie

Nábožný horlivý vůdce 1720


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 28
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 29
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 30
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 31
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 32
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 33
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 34
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 35
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 36
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 37
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 38
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 39
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 40
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 41
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 42
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 43
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 44
Nábožný Horliwý Wůdce 1720 45
Popis

Nábožný Horliwý Wůdce Do Města Swatého Nebeskeho Geruzalema Aneb Kázanj Weyročnj Nedělnj Někdy porozdjlně hlásané Skrze Wysoce Důstogného Vrozeného a Wysoce Včeného P. P. Pawla Jozeffa Axlara Pjsma S. Doktora Král. Hlawnjho Kostela Swatého Wjta na Hradě Pražském Preláta a Kapitolnjho Děkana. Nynj na Swětlo wydané K Duchownjmu dalssýmu Prospěchu a stálému potěssenj wssech wěrných Gazyku Cžeského do žiwota Wěčného Pautnjkůw. (Přjpis Welikému Slowa Božjho Kázateli pro Zákon Bořj až k Smrti Horliteli Cti a dobrého Gména mocnému Obhágiteli. Swatému Jánu Nepomuckému. [Napsal] Matyass Jozeff Hágek Weyhrad. Král. Kost. S. S. Petra a Pawla na Wyssehradě též Starožit. S. S. Kozmy a Damiána w Staro- Bolesl. Kanownjk. Welebn. Arcý-Biskup. Pražsk. Sem. p. t. Rector.) Wytisstěno w Praze w Impressy Karolo- Ferdynandské w Kolegi Towarýšstwa Gežjssowa v Swatého Klymenta bljž Mostu za Dominjka Pflegera Faktora. Léta Páně 1720.

Nábožný Horlivý Vůdce Do Města Svatého Nebeského Jeruzaléma Aneb Kázaní Výroční Nedělní Někdy porozdílně hlásané Skrze Vysoce Důstojného Urozeného a Vysoce Učeného P. P. Pavla Jozefa Axlara Písma S. Doktora Král. Hlavního Kostela Svatého Víta na Hradě Pražském Preláta a Kapitolního Děkana. Nyní na Světlo vydané K Duchovnímu dalšímu Prospěchu a stálému potěšení všech věrných Jazyku Českého do života Věčného Poutníkův. (Přípis Velikému Slova Božího Kázateli pro Zákon Boří až k Smrti Horliteli Cti a dobrého Jména mocnému Obhájiteli. Svatému Jánu Nepomuckému. [Napsal] Matyáš Jozef Hájek Veyhrad. Král. Kost. S. S. Petra a Pavla na Vyšehradě též Starožit. S. S. Kozmy a Damiána v StaroBolesl. Kanovník. Velebn. ArciBiskup. Pražsk. Sem. p. t. Rector.) Vytištěno v Praze v Impresy Karolo-Ferdinandské v Koleji Tovaryšstva Ježíšova u Svatého Klimenta blíž Mostu za Dominika Pflegera Faktora. Léta Páně 1720.

 

Knihopis - Nábožný horlivý vůdce 1720

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L