Kategorie

Bible konzistorní I. - Krbec - 1851 3.díl


Cena : 1 000 Kč
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 08
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 09
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 10
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 11
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 12
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 13
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 14
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 15
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 16
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 17
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 18
Bible konsistorní 1. 1851 3.díl 19
Popis

3.díl - Bible konzistorní 1.vydání - Jan Evangelista Krbec - 1851 - Bible česká, čili, Písmo swaté starého i nowého Zákona, : podlé obecného latinského, od sw. Římské katolické církwe schwáleného wýkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponaprawené, wyswětlené a znowu wydané

3.díl - Bible konzistorní 1.vydání - Jan Evangelista Krbec - 1851 - Bible česká, čili, Písmo svaté starého i nového Zákona, : podlé obecného latinského, od sv. Římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znovu vydané

 

Místo vydání: Praha
Autor: Jan Evangelista Krbec , rektor u sv. Jiří
Nakladatel - tiskař: W knížecí arcibiskupské knihtiskárně , wedením Synů Bohumila Haase.
Rok: 1851
Vydání: 1.
rozměr Š x V x TL
Počet stran: str.783-1119 = 336
Ilustrace:
Stav : dle foto

 

 

ext.sklad
L