Kategorie

Bible Svatováclavská II. - 1. díl 1771


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 01
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 02
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 03
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 04
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 05
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 06
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 07
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 08
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 09
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 10
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 11
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 12
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 13
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 14
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 15
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 16
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 17
Bible Svatováclavská 2. 1771 1.díl 18
Popis

Bible Svatováclavská 2.vydání

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - Biblj Cžeská, to gest: Swaté Pjsmo, podle Starožitného, a Obecného Latinského od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržjmské potwrzeného a vžjwaného Přeloženj, S nowým milostiwým Powolenjm Neydůstogněgssýho a Wysoceoswjceného Knjžete Pána Pána Antonjna Petra Z BOžj Milosti Arcy=Biskupa Pražskýho, Swaté Ržjmské Ržisse Knjžete a Hraběte Swobodnýho Pána z Přichowic, Pána Pána Milostiwýho Po druhé wytisstěná Nákladem Dědjctwj Sw. Wácslawa. 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - Bible Česká, to jest: Svaté Písmo, podle Starožitného, a Obecného Latinského od Všeobecné Církve Svaté Římské potvrzeného a užívaného Přeložení, S novým milostivým Povolením Nejdůstojnějšího a vysoce oSvíceného Knížete Pána Pána Antonína Petra Z BOží Milosti ArciBiskupa Pražského, Svaté Římské Řiše Knížete a Hraběte Svobodného Pána z Přichovic, Pána Pána Milostivého Po druhé vytištěná Nákladem Dědictví Svatého Václava. 

1.část 1. dílu

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - 1.část 1. dílu -  Prwnj Kniha Mogžjssowa, kterás Ržecky slowe Genesis ...Eklezyastykus. [XXI] - 1221 - [XXIV]. str.

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 - 1.část 1. dílu -  První Kniha Mojžíšova, která se Řecky jmenuje Genesis ...Ekleziastikus. [XXI] - 1221 - [XXIV]. str.

2.část 1. dílu

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -   2.část 1. dílu - Prorokowé, A Knihy Machabeyský. Nákladem Dědictwj Sw. Wáclawa, Gehožto Dobrodincowé žiwj a mrtwj pobožných Cžtenářů Modlitbám se poraučegj. S Dowolenjm Milostiwé Duchownj Wrchnosti. W Praze, Wytissěné v Jana Karla Hraby, Gegjch Milosti Pánů Stawů w Králowstwj Cžeském Ympressora, Roku1771.  470 + 59 str. 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -   2.část 1. dílu - Prorokové, A Knihy Machabejské. Nákladem Dědictví Sv. Václava, jehožto Dobrodincové živí a mrtví pobožných Čtenářů Modlitbám se poroučejí. S Dovolením Milostivé Duchovní vrchnosti. v Praze, vytištěné u Jana Karla Hraby, Jejích Milosti Pánů Stavů v Království Českém Impresora, Roku 1771.  470 + 59 str. 

 

Knihopis - Bible Svatováclavská II. - 1. díl 1771

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L