Kategorie

Bible Svatováclavská I. - 1.část 1. dílu 1715 (1)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 67
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 68
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 69
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 70
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 71
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 72
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 73
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 74
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 75
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 76
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 77
Bible Svatováclavská 1. 1715 1.část 1.dílu (1) 78
Popis

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677-1715 - BJBLJ Cžeská to gest Swaté Pjsmo Podlé Starožitného a Obecného Latinského od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržjmské potwrzeného a vžjwaného Přeľoženj Na Miľostiwé Vstanowenj a Nařjzenj Dwau Sľawné Paměti PP. Arcy=Biskupů Pražských Titul.) Matausse Ferdynanda z Bilenberku Též (titul). Jana Frydrycha z Waldssteyna Nynj pak s Miľostiwým Dowolenjm Neydůstogněgssjho a Wysoce Oswjceného Knjžete a Pána Pana Ferdynanda z BOžj Milosti Arcy=Biskupa Pražského S. Ržjm: Ržjsse Knjžete a Hraběte z Khuenburku PP. Miľostiwého na Swětľo wydaná a wytisstěná Nákľadem Dědictwj Swatého Wácľawa.

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677-1715 - Bible Česká to jest Svaté Písmo Podlé Starožitného a Obecného Latinského od všeobecné Církve Svaté Římské potvrzeného a užívaného Přeložení Na Milostivé Ustanovení a Nařízení Dvou Slavné Paměti PP. Arcibiskupů Pražských Titul. Matouše Ferdinanda z Bilenberku Též (titul). Jana Fridricha z Valdštejna Nyní pak s Milostivým Dovolením Nejdůstojnějšího a vysoce Osvíceného Knížete a Pána Pana Ferdinanda z Boží Milosti Arcibiskupa Pražského Sv. Římské Říše Knížete a Hraběte z Kuenburku PP. Milostivého na Světlo vydaná a vytištěná Nákladem Dědictví Svatého Václava.

 

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1715  - 1.část 1. dílu -   Starý Zákon  Genesis - Eklezyastykus. Nákľadem Dědictwj Swatého Wácľawa. W Starém Městě Pražském w Kollegi Sw. Kljmenta Towaryšstwa P. Gežjsse skrze Joachyma Jana Kamenického Faktora Léta M. DCC. XV. [=1715].

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1715  - 1.část 1. dílu -  Starý Zákon  Genesis - Ekleziastikus. Vydaná a vytištěná Nákladem Dědictví Svatého Václava. v Starém Městě Pražském v Koleji Sv. Klimenta Tovaryšstva P. Ježíše skrze Jachyma Jana Kamenického Faktora Léta M. DCC. XV. [=1715].

 

Bible Svatováclavská 1. 1.část 1. dílu 1715

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L