Kategorie

Život Adamův 1601


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
ivot Adamův 160159
ivot Adamův 160160
ivot Adamův 160161
ivot Adamův 160162
ivot Adamův 160163
ivot Adamův 160164
ivot Adamův 160165
ivot Adamův 160166
ivot Adamův 160167
ivot Adamův 160168
ivot Adamův 160169
ivot Adamův 160170
ivot Adamův 160171
ivot Adamův 160172
ivot Adamův 160173
ivot Adamův 160174
Popis

Žiwot Adamůw Aneb, Ginák od Starodáwna Solffernus. Knijha welmi kratochwjlná a vtěssená. K Cžtenáři. Cžta, rozuměg. Rozuměge, rozwažug. Rozwažuge, rozsuzůg. Rozsaudě nehaněg nepotupůg a neplundrůg ale vmijssli lepssy vděleg a my budeme tebe chwáliti. Wytisstěn w Starém Městě Pražském v Woldřicha Waldy Léta Páně 1601. 

Život Adamův Aneb, jinak od Starodávna Solfernus. Kniha velmi kratochvílná a utěšená. K čtenáři: Čtouc, rozuměj. Rozuměje, rozvažuj. Rozvažuje, rozsuzuj. Rozsoudě nehaň, netup a neplundruj, ale úmysly lepší udělej a my budeme tebe chváliti. Vytištěn v Starém Městě Pražském u Oldřicha Valdy Léta Páně 1601.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel:  
Nakladatel / Tiskař: Oldřich Valda
Rok: 1601
rozměr Š x V x TL 4°; 150 x 200 x 28
Počet stran: [IV] - A8 -W8 [= CLXXII]
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 2
Číslo knihopisu k17600
Popis:
ext.sklad
L