Kategorie

Artikulové sněmu království českého - 1721


Cena : 9 000 Kč
1721 Artikulové sněmu království českého 46
1721 Artikulové sněmu království českého 47
1721 Artikulové sněmu království českého 48
1721 Artikulové sněmu království českého 49
1721 Artikulové sněmu království českého 50
1721 Artikulové sněmu království českého 51
1721 Artikulové sněmu království českého 52
1721 Artikulové sněmu království českého 53
1721 Artikulové sněmu království českého 54
1721 Artikulové sněmu království českého 55
1721 Artikulové sněmu království českého 56
1721 Artikulové sněmu království českého 57
Popis

Artykule wsse=obecného Sněmu  genž na Král: Hradě Pražském  dne 4. Měsýce Prasýnce  Léta Páně 1719. v přjtomnosti Wysoce Vrozeného Pána  Pana Jana Arnossta Ssaffgotsse  Swaté Ržjmské Ržjsse Hraběte z Kynastu a Greyffenssteyna  Pána na Kunčicých  Sadowy  Bjlé Třemessně  a Dohalicých  Geho Miĺosti Cýsařské skutečné Tegné Raddy  Komornjka  Kráĺowskýho Mjstodržjcýho  a Neywyšssýho Sudjho w Kráĺowstwj Cžeském. Též Wysoce= Vrozeného Pána  Pana Karĺa Joachyma  Swaté Ržjmské Ržjsse Hraběte Bredy  Pána na Tachĺowicých  Litkowicých  Cžerweném Augezdě  Dobray  Kacowě  Cžesstině a Pečkách  Geho Miĺosti Cýsařské Tegné Raddy  Komornjka  Kráĺowskýho Mjstodržjcýho  a Saudce Zemského w Kráĺowstwj Cžeském. Neméně y v přjtomnosti mezy tim zamřelého Vrozeného a Statečného Rytjře  Pana Petra Mikulásse Straky z Nedabilic  na Podhořanech  Hostačowě a Wruticých  Geho Miĺosti Cýsařské Raddy  Kráĺowského Mjstodržjcýho  Saudce Zemského  a Neywyšssýho Pjsaře w Kráĺowstwj Cžeském. Gakožto k tomuto wsseobecnému Sněmu zřjzených Wysoce= wzáctných Cýsařských a Kráĺowských Commissařůw  přednessen  a 17. Měsýce Ledna  Léta 1721. v přjtomnosti předgmenowaných dwauch Cýsařských a Kráĺowských Commissařůw  od wssech Cžtyr Stawůw tohoto Kráĺowstwj Cžeského zawřené a wyhlássené byli. Wácĺaw Hložek z Žampachu  Geho Miĺosti Cýsařské a Kráĺowské Radda  Saudce Zemský  Kráĺowský Mjstodržjcý  a Neywyšssý Pjsař w Kráĺowstwj Cžeském. (Wytisstěn w Králowským Menssým Městě Pražském  v Karla Ferdynanda Arnolta z Dobroslawjna  Králowského Dworského Ympressora. Léta Páně: M. D. CCXXI. Dwadcátého Druhého dne Měsýce Ledna.) [= 22. ledna 1721.]

Artikule všeobecného Sněmu  jenž na Král. Hradě Pražském  dne 4. Měsíce Prosince  Léta Páně 1719 v přítomnosti vysoce Urozeného Pána  Pana Jana Arnošta Šaffjotše  Svaté Římské Říše Hraběte z Kynastu a Jreyffenšteyna  Pána na Kunčicích  Sadovy  Bílé Třemešné  a Dohalicích  jeho Milosti Císařské skutečné Tajné Rady  Komorníka  Královského Místodržícího  a Nejvyššího Sudího v Království Českém. Též vysoce urozeného Pána  Pana Karla Joachyma  Svaté Římské Říše Hraběte Bredy  Pána na Tachlovicích  Litkovicích  Červeném Újezdě  Dobrej  Kácově  Češtině a Pečkách  jeho Milosti Císařské Tajné Rady  Komorníka  Královského Místodržícího  a Soudce Zemského v Království Českém. Neméně i v přítomnosti mezitím zamřelého urozeného a Statečného Rytíře  Pana Petra Mikuláše Straky z Nedabilic  na Podhořanech  Hostačově a Vruticích  jeho Milosti Císařské Rady  Královského Místodržícího  Soudce Zemského  a Neyvyššího Písaře v Království Českém. Jakožto k tomuto všeobecnému Sněmu zřízeních vysoce vzácných Císařských a Královských komisařů  přednesen  17. Měsíce Ledna  Léta 1721 v přítomnosti předjmenovaných dvou Císařských a Královských komisařů  od všech Čtyř Stavů tohoto Království Českého zavřené a vyhlášené byly. Václav Hložek z Žampachu  jeho Milosti Císařské a Královské Rada  Soudce Zemský  Královský Místodržící  a Nejvyšší Písař v Království Českém. (Vytištěn v Královském Menším Městě Pražském  u Karla Ferdinanda Arnolta z Dobroslavína  Královského Dvorského Tiskaře. Léta Páně: M. D. CCXXI. Dvadcátého Druhého dne Měsíce Ledna.) [= 22. ledna 1721.]

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel:  
Nakladatel / Tiskař: Karel Ferdinand Arnolt z Dobroslavína
Rok: 1721
rozměr Š x V x TL 8°; 150 x 200 x 9
Počet stran: [II] - XLVIII - [IV] str.
Ilustrace: K00499
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 11
Číslo knihopisu K00499
Popis:  
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L