Get Adobe Flash player

Kategorie

Jádro Naučení Křesťanského 1739


Cena : 1 900 Kč
Jádro Naučení Křesťanského 1739 76
Jádro Naučení Křesťanského 1739 77
Jádro Naučení Křesťanského 1739 78
Jádro Naučení Křesťanského 1739 79
Jádro Naučení Křesťanského 1739 80
Jádro Naučení Křesťanského 1739 81
Jádro Naučení Křesťanského 1739 82
Jádro Naučení Křesťanského 1739 83
Jádro Naučení Křesťanského 1739 84
Jádro Naučení Křesťanského 1739 85
Jádro Naučení Křesťanského 1739 75
Jádro Naučení Křesťanského 1739 86
Jádro Naučení Křesťanského 1739 87
Jádro Naučení Křesťanského 1739 88
Popis

Gádro Naučenj Křestianského  Aneb Neomýlný Weyklad Wjry skrze Otázky  a Odpowědi z Pjsma swatého  a z Otcůw swatých Mľádeži k duchownjmu Okussenj  a Cwičenj předložený  a mnohými Přjkľady rozmnožený; Giž Léta 1705. dle Spůsobu Dwogj-Ctihodného Kněze Bernardýna Mercatoris z Ržádu Swatého Frantisska  z Latinského Gazyku w Cžesstinu  od Dwogj Ctihodného Kněze Jana Maurycya Martyny  Faráře Bělského vwedený  pak zase Léta 1726. poznowa na Swětlo wydaný. Nynj opět s některým pěkným Přjkľadem  gakož y potřebnau Otázkau  a Odpowědi  tež spasytedlným Napomenutjm  a Naučenjm rozssýřený. S Powolenjm Duchownj Wrchnosti Wytlačené w Praze w Král. Dwoře  v Jana Norberta Fickýho Arcy-Biskupsk. Impressora  L. 1739.

Jádro Naučení Křesťanského  Aneb Neomylný Výklad Víry skrze Otázky  a Odpovědi z Písma svatého  a z Otcův svatých Mládeži k duchovnímu Okušení  a Cvičení předložený  a mnohými Příklady rozmnožený; Již Léta 1705. dle Způsobu Dvojí-Ctihodného Kněze Bernardýna Mercatoris z Řádu Svatého Františka  z Latinského Jazyku v Češtinu  od Dvojí Ctihodného Kněze Jana Mauricia Martyny  Faráře Bělského uvedený  pak zase Léta 1726. poznova na Světlo vydaný. Nyní opět s některým pěkným Příkladem  jakož i potřebnou Otázkou  a Odpovědi  tež spasitelným Napomenutím  a Naučením rozšířený. S Povolením Duchovní Vrchnosti Vytlačené v Praze v Král. Dvoře  v Jana Norberta Fického Arci-Biskupsk. Impresora  L. 1739.

 

Knihopis - Jádro Naučení Křesťanského 1739

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L