Kategorie

Jana Arnda Patery Knihy O Pravém Křesťanství 1715


Cena : 6 900 Kč
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 29
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 30
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 31
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 32
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 33
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 34
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 35
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 36
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 37
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 38
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 39
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 40
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 41
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 42
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 43
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 44
Patery Knihy O Prawém Křesťanstwí 1715 45
Popis

Jana Arnda Patery Knihy O Pravém Křesťanství 1715

Wysoce Oswjceného Blahoslawené Paměti Pána Jana Arnda  General-Superintendenta Knjžetstwj Luneburgského  Paterý Knihy O Prawém Křesťanstwj, Genž konagj: O Spasytedlném Pokánj  Srdečné Ljtosti nad hřjchy  Práwé Wjře  Swatém Žiwotu a Obcowánj prawých Křesťanů. Tež také, kterak prawý Křesťan, Hřjch, Smrt, Diábla, Peklo Swět, Krjž a Sauženj, prawau Wjrau, Modlitbau, Trpěliwosti, Slowem Božjm a Potěssenjm nebeským vdatně přemáhati musý; To Pak wssecko w Krystu Gežjssi, Z wetssj Částky giž před osm a dewadesáte létj od Kněze Michala Longolia  z Německého Gazyku w Český vwedený; Nynj pak možnau pilnostj podlé wnowě wydaných Německých Exemplarů ponaprawený a s Pripogenjm y Páté Knihy  Mil'ostj Božj Wssem Křesťanum k spasytedlnému Wzdělánj vprimnau mysli na swětlo wydaný. Wytisstěný Nakladkem nekteřjch pobožných Křesťanů Léta Páně, MDCCXV [=1715]

Vysoce Osvíceného Blahoslavené Paměti Pána Jana Arnda  General-Superintendenta Knížectví Luneburského  Paterý Knihy O Pravém Křesťanství, Jenž konají: O Spasytelném Pokání  Srdečné Lítosti nad hříchy  Právé Víře  Svatém Životu a Obcování pravých Křesťanů. Též také, kterak pravý Křesťan, Hřích, Smrt, Diábla, Peklo Svět, Kříž a Soužení, pravou Vírou, Modlitbou, Trpělivosti, Slovem Božím a Potěšením nebeským udatně přemáhati musí; To Pak všecko v Kristu Ježíši, Z vetší Částky již před osm a devadesáte létí od Kněze Michala Longolia  z Německého Jazyku v Český uvedený; Nyní pak možnou pilností podlé nově vydaných Německých Exemplářů ponapravený a s Připojením i Páté Knihy  Milostí Boží Všem Křesťanům k spasitelnému Vzdělání upřímnou mysli na světlo vydaný. Vytištěný Nákladem nekterých pobožných Křesťanů Léta Páně, MDCCXV [=1715]

 

Knihopis - Jana Arnda Patery Knihy O Pravém Křesťanství 1715

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L