Kategorie

Evangelická Ruční Knížka kolem 1650


Cena : 24 000 Kč
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 49
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 50
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 51
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 52
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 53
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 54
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 55
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 56
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 57
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 58
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 59
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 60
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 61
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 62
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 63
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 65
Ewangelická Ruční Knížka po 1650 66
Popis

Evangelická Ruční Knížka kolem roku 1650

D. Mattyásse Höe, Kurfirtsstkého Sasského Přednjho Dworského Kazatele w Drážďanech, Ewangelicská Ručnj Knjžka, W kteréžto se z samého Sľowa Božjho nepohnutedlně prokazuge, že Wjra tak řečených Lutheránů gest prawá Katholicská: Papežské pak Včenj že gest z gruntu bľudné, a čistému Sľowu Božjmu odporné. K Obhágenj Nebeské Prawdy: k Wyvčenj prostých, a w Papežstwu zůstáwagjcých Křesťanůw, Z Německého gazyku od M. Krystoffora Megandra přeľožená. ... Nákľadem Dobrodjncůw znowu wytisstěná. [po r. 1650].

D. Matyáše Höe, Kurfiřtského Saského Předního Dvorského Kazatele v Drážďanech, Evangelická Ruční Knížka, V kteréžto se z samého Slova Božího nepohnutelně prokazuje, že Víra tak řečených Luteránů jest pravá Katolická: Papežské pak Učení že jest z gruntu bludné, a čistému Slovu Božímu odporné. K Obhájení Nebeské Pravdy: k Vyučení prostých, a v Papežstvu zůstávajících Křesťanů, Z Německého jazyku od M. Kristoffora Mejandra přeložená. ... Nákladem Dobrodinců znovu vytištěná. [po r. 1650].

 

Knihopis - Evangelická Ruční Knížka po 1650

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L