Kategorie

Theatrum divinum to jest Divadlo Boží 1616


Cena : 39 000 Kč
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 07
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 08
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 09
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 10
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 11
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 12
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 14
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 15
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 16
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 17
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 18
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 19
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 20
Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616 21
Popis

Theatrvm divinvm [maj.] to gest; Diwadlo Božj, Angeľům y lidem žádostiwé, w spatřowánj diwného Skutku Božjho, wsseho Swěta Stwořenj  co w který den y proč gest včiněno  y gaké naučenj z kterého Stwořenj má býti bráno  podlé swatých Pjsem swětle wypsáno: ke cti a sláwě Stwořitele wssech wěcý  také propovčenj  potěssenj a k chwále Božj wzbuzenj  každého vpřjmného ctitele Božjho. Wnowě sepsáno a wydáno  Léta 1616. (Wytisstěno w Starém Městě Pražském  v Samuele Adama z Weleslawjna: Léta Páně MDCXVI.) [=1616].

Theatrum divinum to jest; Divadlo Boží, Andělům i lidem žádostivé, v spatřování divného Skutku Božího, všeho Světa Stvoření  co v který den i proč jest učiněno  i jaké naučení z kterého Stvoření má býti bráno  podlé svatých Písem světle vypsáno: ke cti a slávě Stvořitele všech věcí  také pro poučení  potěšení a k chvále Boží vzbuzení  každého upřímného ctitele Božího. Nově sepsáno a vydáno  Léta 1616. (Vytištěno v Starém Městě Pražském  v Samuele Adama z Veleslavína: Léta Páně MDCXVI.) [=1616].

Knihopis - Theatrvm divinvm to gest Diwadlo Božj 1616

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L