Get Adobe Flash player

Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1695


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Postila 1695 33
Postila 1695 34
Postila 1695 35
Postila 1695 36
Postila 1695 37
Postila 1695 38
Postila 1695 39
Postila 1695 40
Postila 1695 41
Postila 1695 42
Postila 1695 43
Postila 1695 44
Postila 1695 45
Postila 1695 46
Postila 1695 47
Popis

Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj Aneb Weykladowé na Ewangelia Kteráž se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské=Katolické Cýrkwé (!) na každau Neděli a na každý Swátek w slawném Českém Králowstwj a Margkrabstwj Morawském zaswěcený Přes celý Rok čjtagj A w Chrámě Božjm na Kázanjch Předkládagj Sprostému Křestianskému lidu Českého Gazyka vžjwagjcýmu K spasytedlnému Naučenj Duchownjmu Prospěchu a Potěssenj Podruhý na swětlo wydanj. Léta Páně 1695. Cum Gratia & Privilegio Sac: Caes: Regiaeq3 Majestatis. Wytisstěno w Praze w Jmpressy Univesitatis Carolo¤Ferdinandeae w Kollegi Towaryšstwa Pána GEžjsse v Swatého Kljmenta skrze Wogtěcha Giřjho Koniásse Faktora.

Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční Aneb výkladové na Evangelia Kteráž se podlé Řádu a Obyčeje Svaté Římské=Katolické církve na každou Neděli a na každý Svátek v slavném Českém Království a Markrabství Moravském zasvěcený Přes celý Rok čítají A v Chrámě Božím na Kázáních Předkládají Sprostému Křesťanskému lidu Českého jazyka užívajícímu K spasitelnému Poučení Duchovnímu Prospěchu a Potěšení Podruhý na světlo vydané. Léta Páně 1695. Vytištěno v Praze v Impresi Univesitatis Carolo-Ferdinandeae v Koleji Tovaryšstva Pána Ježíše u Svatého Klimenta skrze Vojtěcha Jiřího Koniáše Faktora.

 

Postila Katolická - Štajer 1695

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L