Get Adobe Flash player

Kategorie

Postila Evangelická Lipsko - Zámrský 1602 (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 387
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 388
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 389
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 390
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 391
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 392
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 393
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 394
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 395
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 396
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 397
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 398
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 399
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 400
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 401
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 403
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 404
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 405
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 406
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 407
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 408
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 409
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 410
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 411
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 412
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 413
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 414
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 415
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 416
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 417
Postila Evangelická Lipsko- Zámrský 1602 418
Popis

Postylla Ewangelická Aneb Weykladowé na Ewangelia Nedělnj a Swátečnj kteráž se každoročně w Křestianstwu čjtagj rozgjmagj A w shromážděnjch Cýrkewnjch Lidu Božjmu předkládagj. Sebranj, a na Tři Djly sepsanj Prácý dobré Paměti Kněze Martina Philadelpha Zamrského Kazatele Slowa Božjho Yazykem Cžeským v Swatého Giřj w Městě Oppawě. Nynj znowu od Doktorů a Včitelů Swatého Pjsma přehljdnutá, zoprawená y k Tisstěnj od Osob k tomu zřijzených dowolená: A kdež prwé w Třetjm Djlu této Postylli na Swatého Michala a na Den Proměněnj Pána Krysta žádných Kázanj se nenacházelo ta nynj od Důstogného a w Pjsmě Swatém Wysoce-Včeného Muže Doktora Giřjho Weinrycha Wrchnjho Spráwce Cýrkwe Lipské a Professora w Wysokém Včenj téhož Města doložena gsau. ... Wytisstěna w Lipsstě od Michala Kopihorského. Anno CHRISTI M. DCII. [=1602].

Postila Evangelická Aneb výkladové na Evangelia Nedělní a Sváteční kteráž se každoročně v Křesťanstvu čítají rozjímají A v shromážděních církevních Lidu Božímu předkládají. Sebraní, a na Tři Díly sepsaní Prácí dobré Paměti Kněze Martina Philadelpha Zamrského Kazatele Slova Božího Jazykem Českým u Svatého Jiří v Městě Opavě. Nyní znovu od Doktorů a Učitelů Svatého Písma přehlédnutá, opravená i k Tištění od Osob k tomu zřízených dovolená: A kdež prvé v Třetím Dílu této Postily na Svatého Michala a na Den Proměnění Pána Krista žádných Kázaní se nenacházelo ta nyní od Důstojného a v Písmě Svatém vysoce učeného Muže Doktora Jiřího Veinrycha vrchního Správce církve Lipské a Profesora na Vysokém Učení téhož Města doložena jsou. ... vytištěna v Lipsku od Michala Kopihorského. Anno CHRISTI M. DCII. [=1602]. 

Knihopis - Postila Evangelická Lipsko - Zámrský 1602

ext.sklad
L