Get Adobe Flash player

Kategorie

Putování  aneb Cesta z Království Českého - Kryštof Harant - 1608


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 62
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 63
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 64
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 65
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 66
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 67
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 68
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 69
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 70
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 71
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 72
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 73
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 74
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 75
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 76
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 77
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 78
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 79
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 80
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 81
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 82
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 83
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 84
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 85
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 86
Putování  aneb Cesta z Království Českého 1608 87
Popis

Kryštof Harant z Polžic a z Bedružic

Putowánj  aneb Cesta z Králowstwj Cžeského do Města Benátek: Odtud po Moři do Země Swaté  země Jůdské  a dále do Egypta a welikého Města Kairu  Potom na Horu Oreb, Synai a swaté Panny Kateřiny, w pusté Arabij ležjcý: Na dwa Djľy rozdělená: A Od Vrozeného Pána, Pana Krysstoffa Haranta z Polžic a z Bedružic(!)  a na Petce ec. Ržjmského Cýsaře geho miľosti Raddy a Komornjka Léta 1598. stiastně wykonaná  y také pěknými Figůrami ozdobená. Gest při tom y krátké wypsánj některých Národůw a obyčegůw gegich též Zemj, Kragin, Ostrowůw a Měst  y giných rozličných wěcý. Cum gratia & privilegio Sacrae Caesareae Regíaeq; Majestatis. (Wytisstěno w Starém Městě Pražském  v Dědice M. Danyele Adama z Welesľawjna) Léta Páně: M. DC. VIII [=1608]

Putování  aneb Cesta z Království Českého do Města Benátek: Odtud po Moři do Země Svaté  země Judské  a dále do Egypta a velikého Města Káhiry  Potom na Horu Oreb, Sinaj a svaté Panny Kateřiny, v pusté Arábii ležící: Na dva Díly rozdělená: A Od Urozeného Pána, Pana Kryštofa Haranta z Polžic a z Bedružic  a na Pecce ec. Římského Císaře jeho milosti Rady a Komorníka Léta 1598. Šťastně vykonaná  i také pěknými Figurami ozdobená. Jest při tom i krátké vypsání některých Národů a obyčejů jejich též Zemí, Krajin, Ostrovů a Měst  i jiných rozličných věcí.  (vytištěno v Starém Městě Pražském  u Dědice M. Daniela Adama z Veleslavína) Léta Páně: M. DC. VIII [=1608]

 

Knihopis - Putování  aneb Cesta z Království Českého - Kryštof Harant - 1608

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L